หน้าแรก... ตำนานวัดประดู่ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประวัติ พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) ไหว้พระ/ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด แผนที่ในการเดินทางไปวัด

ประวัติ พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข)

   ตำนานวัดประดู่ พระอารามหลวง
   หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
   หลวงปู่แจ้ง  ปุณยจนฺโท
   ประวัติเจ้าอาวาส (พระมหาสุรศักดิ์ฯ)  
   สำนักเขาพระพุทธบาท (ราชบุรี)
   ธรรมะจากหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์
   หัตถประติมากรรม " หุ่นดินสอพอง "
   พญาฉัททันต์ โพธิสัตว์
   CD เพลงชุด รวยแน่นๆ
   เว็บไซต์ www.watpradoo.com
   ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook

   พระราชประวัติเสด็จประพาสต้น
   พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชฯ
   ศาลาเก๋งเรือ รัชกาลที่ 5
   พิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธา รัชกาลที่ 5
   ภาพวาดจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 2
   ศูนย์สาธิตศิลปะการทำหัวโขน/เศียรครู
   ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

   ตะกรุดต่างๆ ของวัดประดู่ฯ
      มหาระงับปราบหงสา
      พระพุทธเจ้าตรึงไตรภพ
      มงกุฏพรหม         พิสมรใบลาน
      มหาปราบ            โภคทรัพย
      โสฬสมงคล         ตะกรุด 8 ดอก
      ลูกอม(โลกธาตุ)   จันทร์เพ็ญ
      ตาลยอดเหี้ยน       สาริกา    
      วัวกินนมเสือ  หนูกินนมแมว
      ดาวล้อมเดือน       ตะกรุดอื่นๆ
   พระกริ่งหลวงพ่อใหญ่ วัดประดู่ฯ
   พระกริ่ง รุ่น ธรรมราชา
   พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ โสฬสมงคล
   พระกริ่งโภคทรัพย์ / พระกริ่งโลกธาตุ
   เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ (หลวงพ่อใหญ่)

   พระพรหม-พระวิษณุกรรม-พระพิราพ

   พระพิฆเนศ พระมหาสุรศักดิ์ฯ
   พระสังกัจจายน์ พระมหาสุรศักดิ์ฯ
   พระสิวลี รุ่น รวยแน่นๆ และรุ่นอื่นๆ
   เหรียญบรมครูพ่อแก่
   เหรียญที่ระลึกสำนักเขาพระพุทธบาท
   วัตถุมงคลหลวงปู่ทวด วัดประดู่ฯ
   เหรียญหลวงปู่แจ้ง และเหรียญอื่นๆ
   รูปเหมือนพระบูชาหลวงปู่แจ้งฯ
   เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก
   เหรียญรูปเหมือน รุ่น สันติสุข
   เหรียญรูปเหมือนหันข้าง รุ่น เศรษฐี
   รูปหล่อปั๊มรุ่นแรก พระมหาสุรศักดิ์ฯ
   รูปหล่อพระบูชารูปเหมือน 12 นิ้ว
   พระสมเด็จหล่อโภคทรัพย์ / ซุ้มประตู
   พระผงขุนแผน พระมหาสุรศักดิ์ฯ
   พระสมเด็จ / พระเนื้อผงพิมพ์ต่างๆ
   ล็อกเก็ต / รูปภาพ / ผ้ายันต์
   เบี้ยแก้ / พ่อขุนทะเล พระมหาสุรศักดิ์ฯ
   เข็มขัดตะขาบไฟฯ / เครื่องรางอื่นๆ
   วัตถุมงคลเพิ่มเติมอื่นๆ 

   VCD ตำนานวัดประดู่ฯ 
   บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)
   ศาลาเก่าภาพวาดจิตรกรรมวัดประดู่ฯ
   หอศิลป์ วัดประดู่ฯ
   มัคคุเทศก์น้อย วัดประดู่ฯ
 

                     พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2548 ขนาดกว้าง 18.20 เมตร ยาว 18.38 เมตร ลักษณะทรงไทย 2 ชั้น 4 หลังแฝด ชั้นบนเป็นไม้สักทองฝาสกล ชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นปูด้วยกระเบื้องดินเผา หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ เป็นสถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งเสด็จทรงเยี่ยมวัดประดู่ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2548 ได้เสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเสด็จทอดพระเนตรเก๋งเรือพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยเหตุในการเสด็จครั้งนี้ พระองค์ได้เคยเสด็จวัดประดู่ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ โดยเสด็จมาพร้อมกับพระบิดาของพระองค์ท่าน ซึ่งขณะนั้นรับราชการเป็นปลัดอำเภอ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรวีซีดี ประวัติวัดประดู่ จากศิษย์ที่ดูแลปรนนิบัติพระองค์ท่าน จึงเป็นเหตุให้พระองค์เสด็จมาเยี่ยมวัดประดู่อีกครั้ง เพื่อย้อนรำลึกถึงเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ที่พระองค์ได้เคยเสด็จมาวัดประดู่แห่งนี้

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     

                     นอกจากเป็นอนุสรณ์ให้กับชุมชนชาววัดประดู่แล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักพระสังฆราชตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบันผ่านหุ่นปั้น ตลอดจนสิ่งของต่างๆ ที่ทางสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชทานให้กับวัดประดู่ ซึ่งวัดก็ได้นำมาจัดแสดงให้ได้ชมกันที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแห่งนี้
                     
วัตถุประสงค์
                    
 1.เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหุ่นปั้น
                    
 
2.เป็นการน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสังฆราช
                    
 3.เป็นสถานที่ส่งเสริมความรู้
                     

          

                    

          

 

 

 

 

 

:: ขอขอบคุณ คณะศิษย์วัดประดู่ ทุกท่าน...ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล :: Web Design Factory