เมนู " วัดประดู่พระอารามหลวง "
   ตำนานวัดประดู่ พระอารามหลวง
   หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
   หลวงปู่แจ้ง  ปุณยจนฺโท
   ประวัติเจ้าอาวาส (พระมหาสุรศักดิ์ฯ)  
   หัตถประติมากรรม " หุ่นดินสอพอง "
   CD เพลงชุด รวยแน่นๆ
   ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook
   วัตถุมงคลวัดประดู่ พระอารามหลวง
   วัตถุมงคลที่เมตตาอุปถัมป์ฯ
      - เหรียญพระนาคปรกเจริญพร
      - พระเจ้าสัว อัมพวา
      - เหรียญหล่อพระพรหมประสิทธิ์
      - หลวงปู่ทวด รุ่น เมตตาบารมี
   
    


                     พระกริ่ง และพระชัยวัฒน์ หลวงพ่อใหญ่ รุ่น รวย แน่น แน่น :: พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อจัดหาทุนก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม และการเรียนรู้ และพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม

                     

เอกสารแผ่นพับเผยแพร่ พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อใหญ่ รุ่น รวย แน่น แน่น

                     รายละเอียดในการจัดสร้าง พระกริ่ง และพระชัยวัฒน์ หลวงพ่อใหญ่ รุ่น รวย แน่น แน่น มีดังนี้.-
                     1.พระกริ่ง เนื้อทองคำ หนัก 28 กรัม                   จำนวนสร้าง      52  องค์  ร่วมทำบุญบูชา  60,000.- บาท
                     2.พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ หนัก 8 กรัม               จำนวนสร้าง      52  องค์  ร่วมทำบุญบูชา  22,000.- บาท
                     3.พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อเงิน                        จำนวนสร้าง    999  ชุด    ร่วมทำบุญบูชา    3,000.- บาท
                     4.พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อนวะโลหะโบราณ  จำนวนสร้าง    999  ชุด    ร่วมทำบุญบูชา    2,500.- บาท
                     5.พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อเมฆสิทธิ์               จำนวนสร้าง    999  ชุด    ร่วมทำบุญบูชา    2,000.- บาท
                     6.พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อซาติน                    จำนวนสร้าง  2,500 ชุด    ร่วมทำบุญบูชา       900.- บาท
                     7.พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อทองทิพย์พิเศษ      จำนวนสร้าง  2,000 ชุด     ร่วมทำบุญบูชา      550.- บาท
                     8.พระกริ่ง เนื้อทองทิพย์พิเศษ                            จำนวนสร้าง  3,000 องค์   ร่วมทำบุญบูชา      400.- บาท
                     9.พระชัยวัฒน์ เนื้อทองทิพย์พิเศษ                      จำนวนสร้าง  3,000 องค์   ร่วมทำบุญบูชา       200.- บาท
                    10.พระกริ่งบูชา เนื่อโลหะพิเศษ                          จำนวนสร้าง     108 องค์  ร่วมทำบุญบูชา    5,000.- บาท
                    11.ชุดกรรมการ (รวม 25 องค์) ประกอบด้วย      จำนวนสร้าง       52  ชุด    ร่วมทำบุญบูชา 20,000.- บาท
                         - พระกริ่งบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะพิเศษ จำนวน 1  องค์
                         - พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อเงินเกศทองคำ จำนวน 1 ชุด
                         - พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อนวะโลหะก้นเงิน จำนวน 1 ชุด
                         - พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อซาติน จำนวน 5 ชุด
                         - พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อทองทิพย์ จำนวน 5 ชุด
                     หมายเหตุเพิ่มเติม.... จำนวนการจัดสร้างตามจำนวนสั่งจองแต่ไม่เกินยอดที่กำหนดระบุไว้


พระกริ่งบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะพิเศษ

 

พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ / พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อเงิน

 

พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อเงินเกศทองคำ / พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อเมฆสิทธิ์  / พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อนวะโลหะโบราณ

 

พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อซาติน / พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ เนื้อทองทิพย์

 

 พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อใหญ รุ่น รวย แน่น แน่น และรูปหล่อบูชาพระสิวลีมหาลาภ พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข)
ณ อุโบสถวัดประดู่พระอารามหลวง  เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555

 

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

 

 

................................................................................................

 

 

                  หลวงพ่อใหญ่ (บานไม่รู้โรย) พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข วัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ท่านสร้างในยุคแรกหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ฯ ท่านตั้งใจสร้างเสกเป็นอย่างดี ตั้งชื่อรุ่นว่า " บานไม่รู้โรย " ท่านว่า มีกินใช้ไม่รู้จักหมด ความมั่งมีมันจะไม่โรยรา เหมือนดอกบานไม่รู้โรย รูปแบบขององค์พระประธานประจำวัดประดู่ คือ หลวงพ่อใหญ่ ศักดิ์สิทธิ์นามมงคล บูชาอธิษฐานจิตคุ้มครองดวงชะตา ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง...

 

 


               พระพุทธรูปบูชา “ สมเด็จพระพุทธชินสีห์บารมีแสน ” หรือพระนาม ” พระพุทธเจ้าใหญ่ ” พระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาววัดประดู่ และศิษยานุศิษย์ ซึ่งประดิษฐานในพระอุโบสถ   เนื่องในโอกาสมหามงคล สมโภชพระอารามหลวง จากฝีมือรังสรรค์งานศิลป์การปั้นแบบพิมพ์ของพระเดชพระคุณ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ(พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) ที่จะเป็นประวัติศาสตร์ของปีสมโภชพระอาราม  โดยมีรายละเอียดในการจัดสร้างดังนี้.-(รายละเอียด...)
               1. พระพุทธรูปบูชา ” พระพุทธเจ้าใหญ่ ” ขนาด 9 นิ้ว เนื้อนวโลหะ วัด 1 องค์ (หากมีคนบูชา ให้สร้างได้อีก 8 องค์) ทำบุญบูชา 40,000.-บาท
               2. พระพุทธรูปบูชา ” พระพุทธเจ้าใหญ่ ” ขนาด 9 นิ้ว เนื้อทองผสมขัดเงา จำนวน 58 องค์ ทำบุญบูชา 12,000.-บาท
               3. พระพุทธรูปบูชา ” พระพุทธเจ้าใหญ่ ” ขนาด 7 นิ้วเนื้อทองผสมขัดเงา จำนวน 99 องค์ ทำบุญบูชา 4,500.-บาท
               4. พระพุทธรูปบูชา ” พระพุทธเจ้าใหญ่ ” ขนาด 5 นิ้ว เนื้อทองผสมขัดเงา จำนวน 199 องค์ ทำบุญบูชา 3,000.-บาท
               5. ” พระพุทธเจ้าใหญ่ ” ขนาดแขวนห้อยคอ เนื้อทองผสมขัดเงา จำนวน 5,000 องค์ ทำบุญบูชา 200.-บาท

               The design and craftsmanship of this magnificent Buddha sculpture of “ Phra Buddha Chao Yai ” is from the skilful hands of Phra Bhawanawisutthisobhon or Chao Khun Surasak for the historical anniversary celebration of Wat Pradoo Royal Temple (Phra Aram Luang) in B.E. 2561.
               " Phra Buddha Chao Yai " (translated to English as: The Great Lord Buddha) is the principal Buddha image of Wat Pradoo Royal Temple (Phra Aram Luang) and was enshrined in the Main Chapel (Phra Ubosot) on an auspicious occasion. The former name of this Buddha image is “Somdet Phra Phutta Chin Singh Barami Saen” which refers Sakyamuni Buddha as King of Kings like Lion amidst all beings; the Buddha is known as the "Lion of the Sakya" (Sakya is the name of his clan) and is often depicted seated on a lion throne. “ Parami Saen ” means “ Hundred-thousands in Perfections ”.
               1. 9 inches lapwidth Buddha statue, Navaloha material, consecrate only 9pcs; 1pc to be enshrined in temple and 8pcs made to order.
               2. 9 inches lapwidth Buddha statue, mixed materials and polished, consecrate 58pcs
               3. 7 inches lapwidth Buddha statue, mixed materials and polished, consecrate 99pcs
               4. 5 inches lapwidth Buddha statue, mixed materials and polished, consecrate 199pcs
               5. small miniature statue for wearing on neck, mixed materials and polished, consecrate 5,000pc credit: translation and proof by Chao Khun Surasak's overseas devotees
               
Credit: translation and proof by Chao Khun Surasak's overseas devotees
                ภาษาอังกฤษโดย : คณะศิษย์ต่างชาติผู้ศรัทธาหลวงพ่อมหาสุรศักดิ์

 

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

พระภาวนาวิสุทธิโสภณ(พระมหาสุศักดิ์ อติสกฺโข) เมตตาปั้นแบบพิมพ์พระพุทธรูปบูชา ” พระพุทธเจ้าใหญ่ ”

               พระพุทธเจ้าใหญ่ หรือหลวงพ่อใหญ่ พระประธานพระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง ซึ่งหลวงพ่อใหญ่เป็นพระที่มีความ ศักสิทธิ์มาก และด้วยความตั้งใจของพระภาวนาวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์) จึงตั้งใจที่จะปั้นหลวงพ่อใหญ่เพื่อฝากฝีมือไว้ในโอกาสงาน สมโภชยกฐานะวัดประดู่เป็นพระอารามหลวง โดยได้ฤกษ์งามยามดีเทหล่อนำฤกษ์ในวันอาทิตย์ที่ 11 เดือน 11 พ.ศ.61 ณ มณฑลพิธีวัดประดู่พระอารามหลวง ได้เททองเนื้อนวะโลหะผสมทองคำเต็มสูตร และเนื้อทองผสม ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว , หน้าตัก 7 นิ้ว และหน้าตัก 5 นิ้ว โดยหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์เมตตาจาร พระยันต์มงคลด้วยทองคำหนัก 6 บาท และลงพระคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า , ยันต์โสฬสมงคล , ยันต์ตรีนิสิงเห , ยันต์โภคทรัพย์ และยันต์บารมี 30 ทัศ อีกทั้งได้พระเกจิภาวนาจารย์ร่วมจารแผ่นมาร่วมหลอม และยังมีชนวนมวลสารจากวัดบวรนิเวศ และวัดสุทัศน์มาร่วมหลอมลง สู่เบ้าหลอมเพื่อให้เกิดมงคลแห่งความอุดมสมบูรณ์เลื่อนใหญ่ ยกฐานะรวยแน่นแน่น…

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

พิธีเทหล่อนำฤกษ์พระพุทธรูปบูชา " พระพุทธเจ้าใหญ่ ” เนื้อนวะโลหะ และเนื้อทองผสม ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว , 7 นิ้ว และขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
โดยพระภาวนาวิสุทธิโสภณ(พระมหาสุศักดิ์ อติสกฺโข)
ณ มณฑลพิธีวัดประดู่พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 11 พ.ย.61 เวลา 14.29 น.
วีดีโอเทหล่อพระฯ ::
ชุดที่ 1 :: ชุดที่ 2 :: ชุดที่ 3 ::

 

              

              

คณะพระสงฆ์วัดประดู่ พระอารามหลวง เริ่มพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ในวาระพิธพุทธาภิเษกพระพุทธรูปบูชา " พระพุทธเจ้าใหญ่ ”
เบิกฤกษ์เบิกชัย ตามแบบฉบับของวัดประดู่ ณ อุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง ตั้งแต่รุ่งเช้าวันจันทร์ที่ 10 ธ.ค.61

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปบูชา " พระพุทธเจ้าใหญ่ ” วัดประดู่พระอารามหลวง โดยหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์
ภายในพระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง เมื่อจันทร์ที่ 10 ธ.ค.61 เวลา 06.59 น.

 

       

       

       

       

       

       

วีดีโอพิธีฯ :: ชุดที่ 1 :: ชุดที่ 2 :: ชุดที่ 3 :: ชุดที่ 4 :: ชุดที่ 5 :: ชุดที่ 6 :: ชุดที่ 7 :: ชุดที่ 8 :: ชุดที่ 9 :: ชุดที่ 10 ::
:: ชุดที่ 11
:: ชุดที่ 12 :: ชุดที่ 13 :: ชุดที่ 14 ::

 

 

 

 

               พระพุทธรูปบูชา “ สมเด็จพระพุทธชินสีห์บารมีแสน ” หรือพระนาม ” พระพุทธเจ้าใหญ่ ” พระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาววัดประดู่ และศิษยานุศิษย์ ซึ่งประดิษฐานในพระอุโบสถ โดยได้จัดสร้างเป็นรูปเหมือนปั้มขนาดแขวนห้อยคอ เนื้อทองผสมขัดเงา จำนวน 5,000 องค์

 

              

พิธีพุทธาภิเษกรูปเหมือนปั้ม " พระพุทธเจ้าใหญ่ ” ขนาดแขวนห้อยคอ ในมงคลฤกษ์ แรม 6 ค่ำ เดือน 3 (ฤกษ์สำเภาพ่อค้า ทำมาค้าขึ้นและมีเสน่ห์) ตรงกับวันจันทร์ที่ 25 ก.พ.62 โดยหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข ภายในพระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง

รายละเอียด VDO :: ชุดที่ 1 :: ชุดที่ 2 :: ชุดที่ 3 :: ชุดที่ 4 :: ชุดที่ 5 ::

 

 


   ขอขอบคุณ ข้อมูลโดย :: " ทีมงานปิดทองหลังพระ "   และศิษย์พระมหาสุรศักดิ์ ทุกท่านที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
   ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และจดทะเบียนโดเมนเนม :: Tony Ma  (ปี 62 และปี 63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " พระเกจิ.com "  ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของพระเกจิยอดนิยม ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนข้อมูลวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูล....