เหรียญ " พระพรหมประสิทธิ์ "
   วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างฯ
   รูปแบบพระพรหมประสิทธิ์
   พิธีปฏิการะพระคุณครู และหล่อ
     หลอมชนวนมวลสารต่าง ๆ  
   พิธีพุทธาภิเษกเหรียญฯ (เสาร์ 5 )
     - วาระที่ 1 วันที่ 31 ม.ค.60
     - วาระที่ 2 วันที่ 1 เม.ย.60 (เสาร์ห้า)
   ชนวนมวลสารต่าง ๆ  
   VDO สื่อประชาสัมพันธ์ฯ
   ตรวจสอบรายชื่อศูนย์เปิดจองฯ
   เว็บไซต์ วัดประดู่พระอารามหลวง
   วัตถุมงคลวัดประดู่ พระอารามหลวง
   ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      เนื่องด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิโสภณ  จต.วัดประดู่/จล.วัดประดู่   มีความประสงค์จะอุปถัมป์  และสนับสนุนสมาคมตลก
แห่งประเทศไทย ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ตั้งของสมาคมฯ จึงได้อนุญาตให้จัดสร้างเหรียญพรหมประสิทธิ์   เพื่อนำปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างอาคาร
ที่ตั้งของสมาคมฯ   ให้แล้วเสร็จ อีกทั้งนำปัจจัยส่วนหนึ่งไปบริจาคเป็นสาธารณะประโยชน์อื่นๆ  ให้สมเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนา
วิสุทธิโสภณ จต.วัดประดู่/จล.วัดประดู่ ดังกล่าวข้างตัน 

                     ในการดำเนินการจัดสร้างครั้งนี้ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้
                     1.มอบหมายให้ นายศรสุทธา   กลั่นมาลี (ถั่วเระ  เชิญยิ้ม) นายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการดำเนินการจัดสร้าง
                     2.มอบหมายให้ ดาบตำรวจอัศวนนท์    อัครวัฒน์เดโช เป็นประธานควบคุมดูแลการจัดสร้าง
                     3.มอบหมายให้ นายอรรตภูมิ   สร้อยทอง เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการจัดสร้าง
                     4.มอบหมายให้ นางสาวมาลี   นิลศิลป์ เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการจัดสร้าง
                     5.มอบหมายให้ พระครูปลัดวิมลวัฒน์ เลข.จต./ผจล.วัดประดู่ เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการจัดสร้าง

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

                     การจัดสร้างเหรียญพระพรหมประสิทธิ์ รุ่น 1 ครั้งนี้หลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิโสภณ ได้กำหนดรูปแบบพระพรหมด้านหน้า และอักขระยันต์ด้าน หลัง โดยออกแบบเป็นพระพรหมเต็มองค์ สี่หน้าแปดกร ศิลปะไปทางยุคขอมโบราณ พุทธลักษณะงดงามตามความต้องการของท่าน และด้านหลังกำหนดยันต์ มงกุฎพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นยันต์เอกอุของวัดประดู่ พระอารามหลวง ในการจัดสร้างครั้งนี้

                     รูปแบบเหรียญ " พระพรหมประสิทธิ์ รุ่น 1 "  ด้านหน้า/หลัง ขนาด 2.62 ซม. x 3.5 ซม.

ภาพขยาย....
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....
แบบเหรียญด้านหน้า
แบบพระพรหมประสิทธิ์
แบบเหรียญด้านหลัง

 

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

การประชุมดำเนินการจัดสร้างเหรียญพระพรหมประสิทธิ์ รุ่น 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค.60 ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

                     ท่านได้จารชนวนมวลสารมาหลอมรวมกับพระเกจิแห่งยุค ในสายพรหม ได้แก่
                     1. พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารยติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์จ.ลพบุรี
                     2. พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี
                     3. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์(หลวงพ่ออิฐ) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
                     4. พระครูสิทธิพิมล(หลวงพ่อจักษ์)วัดชุ้ง จ.สระบุรี และพระเกจิแห่งยุค ตลอดจนชนวนมวลสารทั่วประเทศ

                     ในพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษกในครั้งนี้  ได้กราบอาราธนาพระราชาคณะชั้นพรหมสี่รูป  โดยมีพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย)  เป็นประธานจุด
เทียนชัย และนั่งปรก  , เปิดฟ้าเปิดดินโดย อ.ชินพร สุขสถิต  ทายาทพุทธาคมสายหลวงพ่อทิม   อิสริโก  วัดละหารไร่   และอ่านโองการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดย อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ โดยกำหนดวันพุทธาเทวาภิเษกวั นศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ตรงกับวันขึ้น  5 ค่ำ เดือน 5 โบราณว่าเป็นวันที่เข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ นานปีจะมีสักครั้ง

                     รายละเอียดในการจัดสร้างมีดังนี้.-

ลำดับ
รายการวัตถุมงคลเหรียญ " พระพรหมประสิทธิ์ รุ่น 1 "
จำนวนการสร้าง
บูชา (บาท)
หมายเหตุ
1
  1.1 เนื้อทองคำลงยาสีแดง (หนักประมาณ 24 กรัม)
  1.2 เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินหน้าทองคำ
99 ชุด
59,000
จัดสร้าง 77 ชุด
2
  2.1 เนื้อทองคำ (หนักประมาณ 24 กรัม)
  2.2 เนื้อเงินหน้านาก
299 ชุด
45,000
จัดสร้าง 66 ชุด
3
  เนื้อนาก

155 เหรียญ

25,000
จัดสร้าง 37 เหรียญ
4
  เนื้อเงินลงยาหน้าทองคำหลังนาก
355 เหรียญ
15,000
จัดสร้าง 22 เหรียญ
5
  เนื้อเงินลงยาแดงหน้าทองคำ

455 เหรียญ

8,000
จัดสร้าง 168 เหรียญ
6
  เนื้อเงินหน้าทองคำ

555 เหรียญ

6,500
จัดสร้าง 168 เหรียญ
7
  เนื้อนวะโลหะหน้าทองคำ

955 เหรียญ

5,000
จัดสร้าง 99 เหรียญ
8
  เนื้อเงินลงยาแดง

2,555 เหรียญ

2,500
จัดสร้าง 766 เหรียญ
9
  เนื้อเงิน

3,555 เหรียญ

2,000
จัดสร้าง 1,111 เหรียญ
10
  เนื้อนวะโลหะหน้าเงิน

3,999 เหรียญ

1,200
จัดสร้าง 1,111 เหรียญ
11
  เนื้อนวะโลหะ

5,999 เหรียญ

800
จัดสร้าง 1,820 เหรียญ
12
  เนื้อสัมฤทธิ์

9,555 เหรียญ

500
จัดสร้าง 5,000 เหรียญ
13
  เนื้ออัลปาก้า

25,555 เหรียญ

300
จัดสร้าง 10,000 เหรียญ
14
  เนื้อทองทิพย์
35,555 เหรียญ  
200
จัดสร้าง 15,000 เหรียญ
15
  เนื้อทองแดง

55,555 เหรียญ

100
จัดสร้าง 35,814 เหรียญ
16
  เนื้อทองแดงชุบนิเกิลกะหลั่ยทอง (แจกกรรมการ และผู้มีอุปการคุณ)

2,555 เหรียญ

No. 1-555 เป็นเหรียญติดโบว์ (แจกกรรมการ)
17
  ผ้ายันต์พระพรหมประสิทธิ์ (ขนาดเล็ก)
  - สีแดง 2,559 ผืน , สีขาว 2,559 ผืน , สีเหลือง 555 ผืน  ผ้ายันต์พระพรหมประสิทธิ์ (ขนาดใหญ่)
  - สีแดง 99 ผืน , สีขาว 99 ผืน

-

แจกกรรมการ, แจกผู้มีอุปการคุณ, แจกทาน
18
  เนื้อผงพุทธคุณ

25,555 เหรียญ

แจกทาน

 

ภาพขยาย....
ภาพขยาย....

ภาพขยาย....

     
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....

ภาพขยาย....

     
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....

ภาพขยาย....

     
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....

ภาพขยาย....

     
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....

ภาพขยาย....

     
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....

ภาพขยาย....

     
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....
     
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....

ผ้ายันต์พระพรหมประสิทธิ์ จัดสร้างจำนวน 3 สี คือ สีแดง , สีขาว และสีเหลือง
   

 

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพบรรยากาศในการเปิดจองเหรียญพระพรหมประสิทธิ์ รุ่น 1 และจับฉลากรางวัลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จำนวน 32 รางวัล 


ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ท่านพยัพ   คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย ได้ให้การสนับสนุนงานบุญ การจัดสร้างเหรียญพระพรหมประสิทธิ์ รุ่น 1
ที่ระฤกเลื่อนสมณศักดิ์ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ ในครั้งนี้

 

            

            

                     พิธีหล่อชนวน เหรียญพระพรหมประสิทธิ์  รุ่น 1 ที่ระฤกษ์เลื่อนสมณศักดิ์พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์   อติสกฺโข) ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

  

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

จัดเตรียมผ้ายันต์พระพรหมประสิทธิ์ รุ่น 1 สำหรับมอบเป็นที่ระลึกในงานพิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญฯ

 

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

 ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยอาจารย์ลักษณ์  เรขานิเทศ วันที่ 1 เม.ย.60   เวลา 09.59 น.

 

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

พิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพรหมประสิทธิ์ รุ่น 1 ตั้งแต่ 31 มี.ค.60 - 1 เม.ย.60  ณ ศาลามหาปราบ วัดประดู่พระอารามหลวง

 

 

 


  หมายเหตุ...
       *** เปิดจองบูชาวันแรก ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.19 น. ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง(ศาลามหาปราบ) และศูนย์จองชั้นนำทั่วประเทศ
พร้อมกัน
             - เวลา 08.30 น.เริ่มแจกบัตรคิว             - เวลา 09.19 น. เริ่มเปิดจอง
             - โดยท่านที่เดินทางมาจองที่วัดในวันที่ 5 ก.พ.60 (1,000 คิวแรก) มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่จับแจกเหรียญนาค 2 รางวัล , เหรียญเงินลงยา 10 เหรียญ และ
เหรียญเงิน 20 เหรียญ. ถือเป็นรางวัลน้ำใจแก่ผู้สละเวลามาจองในครั้งนี้ถึงวัดประดู่ พระอารามหลวง
       *** พิธีมหาพุทธาภิเษก วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 และวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 อ่านโองการบวงสรวงพิธีมหาพุทธาภิเษกโดย อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศน์
       *** เหรียญทุกเนื้อ หมายเลข 55 และหมายเลขสุดท้าย ถวายไว้ให้วัดประดู่ พระอารามหลวง

 

 

 

  
   ขอขอบคุณ ข้อมูลโดย :: โอเล่  กุยบุรี ,จั๊ม มหาปราบ ,อู๊ด วัดประดู่ ,โสรฬ มงคล
                                              ยิ้ม อยู่เย็น ,แดง แม่กลอง ,อนันต์ ศาลายา และจ่าติ ทหารช่าง

   จำนวนผู้เข้าชม :: จำนวนนับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " พระเกจิ.com "  ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของพระเกจิยอดนิยม ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนข้อมูลวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูล....