เมนู " วัดประดู่พระอารามหลวง "
   เหรียญพระนาคปรกเจริญพร
      - ข้อมูล - รายละเอียดการจัดสร้างฯ
      - ชนวนมวลสารต่างๆ
      - พิธีพุทธาภิเษก เมื่อ 2 ธ.ค.58
   ตำนานวัดประดู่ พระอารามหลวง
   หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
   หลวงปู่แจ้ง  ปุณฺยจนฺโท
   ประวัติเจ้าอาวาส (พระมหาสุรศักดิ์ฯ)  
   หัตถประติมากรรม " หุ่นดินสอพอง "
   CD เพลงชุด รวยแน่นๆ
   ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook
   วัตถุมงคลวัดอื่นๆ 
      - วัดแก้วเจริญ  
      - วัดประดู่พระอารามหลวง
      - ท้าวเวสสุวรรณ " ทรัพย์เหลือล้น "
      - เหรียญเสมา " พระสุภัทรบพิตร "
    - เหรียญ " พระนาคปรกเจริญพร "
   
    

:: รายละเอียดการจัดสร้างฯ :: ชนวนมวลสารต่า ๆ :: พิธีพุทธาภิเษก ::

                     เหรียญพระนาคปรกเจริญพร ดำเนินการจัดสร้างโดย วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ  วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างฌาปนสถานวัดป่า สันติสุข  ต.วังเพิ่ม  อ.สีชมพู   จ.ขอนแก่น โดย พระครูพิศาลจริยาภิรม(พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่พระอารามหลวง ได้เมตตาอุปถัมภ์ และออกแบบ  “ เหรียญนาคปรกเจริญพร ” ได้อย่างงดงาม รวมทั้งจารแผ่นชนวนมวลสาร และอธิษฐานจิตให้เป็นกรณีพิเศษ
                     ลักษณะ :: เป็นเหรียญรูปไข่ยกขอบ ขนาด 2.7 x 3.9 ซม. ด้านหน้าเป็นพระปฏิมากรปางนาคปรก องค์พระประทับนั่ง แสดงปางสมาธิเพชรเหนือ ขนดนาค 7 เศียร ด้านล่างจารึกอักษร “ เจริญพร ”   ด้านหลังเป็นรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม ที่รังสรรค์ได้อย่างอ่อนช้อย ล่างลงมาจารึกอักษรไทย “ มั่งมีศรีสุข รวยแน่นแน่น ” ล้อมรอบด้วยอักขระบาลี


                     รายละเอียดในการจัดสร้างมีดังนี้.-

ลำดับ
รายการวัตถุมงคล " เหรียญนาคปรกเจริญพร "
จำนวนการสร้าง
บูชา
หมายเหตุ
1
  ชุดทองคำลงยาสีแดง
  - เนื้อทองคำลงสียาแดง (หนักประมาณ 24 กรัม) 1 เหรียญ
  - เนื้อเงินลงยาสีม่วงหน้ากากทองคำ 1 เหรียญ
  - เนื้อเงินลงยาสีเขียวหน้ากากทองคำ 1 เหรียญ
  - เนื้อนวะโลหะมีปีก 10 เหรียญ
29 ชุด
59,999
2
  ชุดทองคำลงยาสีเขียว
  - เนื้อทองคำลงยาสีเขียว (หนักประมาณ 24 กรัม) 1 เหรียญ
  - เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินหน้ากากทองคำ 1 เหรียญ
  - เนื้อเงินลงยาสีฟ้าหน้ากากทองคำ 1 เหรียญ
  - เนื้อนวะโลหะมีปีก 10 เหรียญ
29 ชุด
59,999
3
  ชุดทองคำลงยาสีน้ำเงิน
  - เนื้อทองคำลงยาสีน้ำเงิน (หนักประมาณ 24 กรัม) 1 เหรียญ
  - เนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคำ 1 เหรียญ
  - เนื้อเงินลงยาสีชมพูหน้ากากทองคำ 1 เหรียญ
  - เนื้อนวะโลหะมีปีก 10 เหรียญ
29 ชุด
59,999
4
  ชุดทองคำ
  - เนื้อทองคำ (หนักประมาณ 24 กรัม) 1 เหรียญ
  - เนื้อเงินหน้ากากทองคำ 1 เหรียญ
  - เนื้อนวะหน้ากากทองคำ 1 เหรียญ
  - เนื้อทองแดงมีปีกสีรุ้ง 10 เหรียญ
55 ชุด
49,999
5
  เนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคำ
99 เหรียญ
6,500
6
  เนื้อเงินลงยาสีเขียวหน้ากากทองคำ
99 เหรียญ
6,500
7
  เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินหน้ากากทองคำ
99 เหรียญ
6,500
8
  เนื้อเงินลงยาสีแดง
399 เหรียญ
2,500
9
  เนื้อเงินลงยาสีเขียว
299 เหรียญ
2,500
10
  เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน
299 เหรียญ
2,500
11
  เนื้อเงินลงยาสีม่วง
299 เหรียญ
2,500
12
  เนื้อเงินลงยาสีฟ้า
299 เหรียญ
2,500
13
  เนื้อเงิน
999 เหรียญ
2,000
14
  เนื้อนวะโลหะ
1,599 เหรียญ
600
15
  เนื้อทองแดงผิวไฟ
9,999 เหรียญ
200
16
  ชุดกรรมการ
  - เนื้อสัตตะโลหะ 1 เหรียญ
  - เนื้ออัลปาก้า 1 เหรียญ
  - เนื้อทองทิพย์ 1 เหรียญ
999 ชุด
999


ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

พระครูพิศาลจริยาภิรม(พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) เมตตาจารแผ่นยันต์ และอธิษฐานจิตปลุกเสกชนวนมวลสารต่างๆ
ในการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญพระนาคปรกเจริญพร

 

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ชนวนมวลสารต่างๆ ในการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญพระนาคปรกเจริญพร รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

                     พระครูพิศาลจริยภิรม (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่พระอารามหลวง เมตตาเดินทางมาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานวางศิลาฤกษ์ อาคารฌาปนสถานวัดป่าสันติสุข โดยการกราบอาราธนานิมนต์ของ พล.ต.ท.มล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ ผู้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ 2 ก.ย.58

 

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

พิธีบวงสรวงก่อนทำการพุทธาภิเษกเหรียญพระนาคปรกเจริญพร ณ พระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง

 

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

                     พิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระนาคปรกเจริญพร ณ พระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  เมื่อวันพุธที่ 2 ธ.ค.58 โดยมีพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็นประธานจุดเทียนชัย , พระครูพิศาลจริยาภิรม(พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม ดับเทียนชัย รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 
 
 

เนื้อทองคำลงสียาแดง สร้าง 29 เหรียญ

 

เนื้อทองคำลงยาสีเขียว สร้าง 29 เหรียญ

 

   
 

เนื้อทองคำลงยาสีน้ำเงิน สร้าง 29 เหรียญ

 

เนื้อทองคำ สร้าง 55 เหรียญ

 

   
 

เนื้อเงินลงยาสีม่วงหน้ากากทองคำ สร้าง 29 เหรียญ

 

เนื้อเงินลงยาสีเขียวหน้ากากทองคำ สร้าง 29 + 99 เหรียญ

 

   
 

เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินหน้ากากทองคำ สร้าง 29 + 99 เหรียญ

 

เนื้อเงินลงยาสีฟ้าหน้ากากทองคำ สร้าง 29 เหรียญ

 

   
 

เนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคำ สร้าง 29 + 99 เหรียญ

 

เนื้อเงินลงยาสีแดง สร้าง 399 เหรียญ

 

   
 

เนื้อเงินลงยาสีเขียว สร้าง 299 เหรียญ

 

เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน สร้าง 299 เหรียญ

 

   
 

เนื้อเงินลงยาสีม่วง สร้าง 399 เหรียญ

 

เนื้อเงินลงยาสีฟ้า สร้าง 299 เหรียญ

 

   
 

เนื้อเงิน สร้าง 999 เหรียญ

 

เนื้อนวะโลหะ สร้าง 1,599 เหรียญ

 

     
 

เนื้อทองแดงผิวไฟ สร้าง 9,999 เหรียญ

 

 
                
 

ชุดกรรมการ (เนื้อสัตตะโลหะ , เนื้ออัลปาก้า , เนื้อทองทิพย์) สร้าง 999 ชุด

 

   ขอขอบคุณ ข้อมูลโดย :: " ทีมงานปิดทองหลังพระ "   และศิษย์พระมหาสุรศักดิ์ ทุกท่านที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
   ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และจดทะเบียนโดเมนเนม :: Tony Ma  (ปี 62 และปี 63)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " พระเกจิ.com "  ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของพระเกจิยอดนิยม ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนข้อมูลวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูล....