เมนู " วัดประดู่พระอารามหลวง "
   ตำนานวัดประดู่ พระอารามหลวง
   หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
   หลวงปู่แจ้ง  ปุณยจนฺโท
   ประวัติเจ้าอาวาส (พระมหาสุรศักดิ์ฯ)  
   หัตถประติมากรรม " หุ่นดินสอพอง "
   CD เพลงชุด รวยแน่นๆ
   ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook
   วัตถุมงคลวัดประดู่ พระอารามหลวง
   วัตถุมงคลที่เมตตาอุปถัมป์ฯ
      - เหรียญพระนาคปรกเจริญพร
      - พระเจ้าสัว อัมพวา
      - เหรียญหล่อพระพรหมประสิทธิ์
      - หลวงปู่ทวด รุ่น เมตตาบารมี
   
    

 

              วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างเหรียญหล่อโบราณเจ้าสัว เป็นดำริของพระเดชพระคุณ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) ที่ท่านมีความตั้งใจว่าอยากจะทำเหรียญหล่อโบราณพิมพ์เจ้าสัวแบบวัดกลางบางแก้ว เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสืบสายวิชาจากสำนักวัดกลางบางแก้วจากหลวงปู่เจือ และยังถือเป็นการบูชาครูอีกนัยหนึ่งด้วย

 

ลำดับ
รายการเหรียญหล่อ " เจ้าสัว " วัดประดู่พระอารามหลวง
จำนวนการสร้าง
ร่วมทำบุญ
หมายเหตุ
1

 เจ้าภาพประธานอุปถัมภ์ สนับสนุนการจัดงานสมโภชน์พระอารามหลวง
 1.1 เจ้าสัวเนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่ หลังเรียบ
 1.2 เจ้าเนื้อทองคำพิมพ์เล็ก หลังเรียบ
 1.3 เจ้าสัวเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่ หลังเรียบ
 1.4 เจ้าสัวเนื้อนวโลหะเต็มสูตรพิมพ์ใหญ่ หลังเรียบ
 1.5 เจ้าสัวเนื้อสำริดพิมพ์ใหญ่ หลังเรียบ
 1.6 ช่อเนื้อเงินเจ้าสัว 9 องค์ 1 ช่อ
 1.7 เจ้าสัวเนื้อผงปิดทองลองพิมพ์หลังเรียบ นำฤกษ์ ฝังตะกรุดทองคำ 3 ดอก
      ฝังเม็ดโค๊ตเนื้อทองคำ 1 เม็ด และแผ่นรันเลขเนื้อทองคำ

19 ชุด 
250,000.-  
 
2

 เจ้าภาพรองประธานอุปถัมภ์ สนับสนุนการจัดงานสมโภชน์พระอารามหลวง
 2.1 เจ้าสัวเนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่ หลังยันต์
 2.2 เจ้าเนื้อทองคำพิมพ์เล็ก หลังเรียบ
 2.3 เจ้าสัวเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่ หลังยันต์
 2.4 เจ้าสัวเนื้อนวโลหะเต็มสูตรพิมพ์ใหญ่ หลังยันต์
 2.5 เจ้าสัวเนื้อสำริดพิมพ์ใหญ่ หลังยันต์
 2.6 ช่อเนื้อสำริดเจ้าสัว 9 องค์ 1 ช่อ
 2.7 เจ้าสัวเนื้อผงปิดทองลองพิมพ์หลังเรียบ นำฤกษ์ ฝังตะกรุดทองคำ 3 ดอก
      ฝังเม็ดโค๊ตเนื้อทองคำ 1 เม็ด และแผ่นรันเลขเนื้อทองคำ

29 ชุด 
150,000.-  
 
3

 เจ้าภาพร่วมอุปถัมภ์
 3.1 เจ้าสัวเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่ หลังยันต์
 3.2 เจ้าเนื้อเงินพิมพ์เล็ก หลังเรียบ
 3.3 เจ้าสัวเนื้อผงปิดทองลองพิมพ์หลังยันต์ นำฤกษ์ ฝังตะกรุดทองคำ 1 ดอก
      ฝังเม็ดโค๊ตเนื้อทองคำ 1 เม็ด และแผ่นรันเลขเนื้อทองคำ

199 ชุด 
10,000.-  
 
4
 เจ้าภาพร่วมอุปถัมภ์
 4.1 เจ้าสัวเนื้อนวโลหะเต็มสูตรพิมพ์ใหญ่ หลังยันต์
 4.2 เจ้าเนื้อนวโลหะเต็มสูตรพิมพ์เล็ก หลังเรียบ
 4.3 เจ้าสัวเนื้อผงปิดทองลองพิมพ์หลังยันต์ นำฤกษ์ ฝังตะกรุดทองคำ 1 ดอก
      ฝังเม็ดโค๊ตเนื้อเงิน 1 เม็ด และแผ่นรันเลขเนื้อทองแดง
299 ชุด 
5,000.-  
5

 เจ้าภาพทำบุญเครื่องไทยธรรม, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 5.1 เจ้าสัวเนื้อสำริดพิมพ์ใหญ่ หลังยันต์
 5.2 เจ้าเนื้อสำริดพิมพ์เล็ก หลังเรียบ

2,999 ชุด 
1,000.-  
6

 ช่อเนื้อชนวนเจ้าสัว 19 องค์

109 ช่อ 
10,000.-  
7

 เจ้าภาพทำบุญปูหญ้าเทียมลานพื้น, รอบพระอุโบสถ และร่วมทำบุญในวันงานฯ
 7.1 เจ้าสัวเนื้อผงยาจินดามณี ฝังตะกรุดเงิน 1 ดอก  ฝังเม็ดโค๊ตทองแดง 1 เม็ด
      และแผ่นรันเลขเนื้อทองแดง (จำนวน 3,000 องค์)
 7.2 เจ้าสัวเนื้อผงผสมชานหมาก  ฝังเม็ดโค๊ตทองแดง 1 เม็ด (จำนวน 12,000 องค์)

-
-
     หมายเหตุ...
             - ท่านใดต้องการที่จะร่วมทำบุญกับทางวัดฯ ติดต่อได้ที่
คุณต่อ 081 - 913 9965 ( คณะกรรมการสิทธิ์เพียงคนเดียวเท่านั้น)
             - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

    

    

    

เหรียญหล่อเจ้าสัว / พระผงของขวัญพิมพ์เจ้าสัว และช่อเนื้อชนวน  รายละเอียดเพิ่มเติม....


               ประกอบกับในปลายปีนี้ทางวัดประดู่ พระอารามหลวงได้จัดงานฉลองสมโภชพระอารามหลวงขึ้น ซึ่งเป็นวาระสำคัญเป็นประวัติศาสตร์ของวัด การจัดงานฉลองฯ ครั้งนี้ ต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากในด้านต่างๆ ดังนั้นทางวัดจึงได้เปิดรับเจ้าภาพเพื่อร่วมทำบุญงานฉลองสมโภชพระอารามหลวงครั้งนี้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งก็มีบรรดาศิษยานุศิษย์หลายท่านได้แจ้งความประสงค์รับเป็นเจ้าภาพในแต่ละส่วนๆตามกำลัง ตามที่ทางวัดได้จัดไว้เป็นกองบุญ (ติดต่อจองได้ที่ คุณกฤษณธร ไวยาวัจกรของวัด โทร. 081-913-996 )

              

หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ เมตตาจารแผ่นยันต์ชนวนสำหรับเทหล่อเหรียญ " เจ้าสัว " วัดประดู่พระอารามหลวง
เมื่อวันพุธที่ 16 ส.ค.61 เวลา 19.00 - 23.00 น.  รายละเอียดเพิ่มเติม....


              

ได้ฤกษ์จุดเตาหลอมโดย  พระครูปลัดวิมลวัฒน์ นุกูล อนาวิโล จันทวงษ ณ มณฑลพิธีวัดประดู่ พระอารามหลวง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61 เวลา 16.59 น.

 

              

              

พิธีบวงสรวงสำหรับเทหล่อเหรียญ " เจ้าสัว " วัดประดู่พระอารามหลวง ณ มณฑลพิธีวัดประดู่ พระอารามหลวง
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ส.ค.61 เวลา 04.51 น.  รายละเอียดเพิ่มเติม....

 

              

              

พิธีเทเหรียญหล่อ " เจ้าสัว " วัดประดู่พระอารามหลวง โดยหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์  ณ มณฑลพิธีวัดประดู่ พระอารามหลวง
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ส.ค.61 เวลา 05.55 น.  รายละเอียดเพิ่มเติม....

 

                ในวาระนี้ ได้จัดสร้าง " พระผงของขวัญพิมพ์เจ้าสัว " ขึ้นอีกพิมพ์หนึ่ง โดยหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ ท่านได้ออกแบบด้วยตัวท่านเอง ด้วยต้องการให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดประดู่ พระอารามหลวง จึงเป็นพิมพ์ทรงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
                กล่าวคือ เป็นพระทรงสี่เหลี่ยม ขนาดสูง 2.8 ซม. กว้าง 2.0 ซม. ขนาดกะทัดรัด เป็นการผสมผสานของพระ 3 พิมพ์ ดังนี้ 
                1.) พระพิมพ์เจ้าวัดกลางบางแก้ว
                2.) พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
                3.) พระพิมพ์ซุ้มประภามณฑล หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
                กลายเป็นพระของขวัญพิมพ์เจ้าสัว ซุ้มรัศมี หรือซุ้มแหวกม่านชนะอุปสรรค เพื่อเป็นพระของขวัญมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญในงานฉลองสมโภชพระอารามหลวง ในวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561 นี้ โดยจัดสร้าง 2 เนื้อ คือเนื้อยาวาสนาจินดามณี และเนื้อชานหมาก

 

                นอกจากนี้หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ ท่านยังได้ลบผงพุทธคุณ เพื่อนำมาเป็นมวลสารหัวเชื้อดังนี้
                1.) ผงปถมัง - เป็นต้นแห่งผงพุทธคุณ เด่นในทางคุ้มครองป้องกัน อยู่ยงคงกระพัน เป็นกำบังคลาดแคล้ว
                2.) ผงอิทธเจ - เด่นทางเสน่ห์เมตตามหานิยม
                3.) ผงปิโยฯ - เป็นบทอิติปิโสรัตนมาลา ว่าด้วยคุณแห่งพระพุทธเจ้า ผู้เป็นที่รัก ทั้งเทวดาและมนุษย์ ทั้งเทพพรหม ทั้งสัตว์อันมีพญานาคและพญาครุฑ เป็นต้น โดดเด่นเป็นอัศจรรย์ด้านเมตตา
                4.) ผงตรีนิสิงเห - ใช้ในทางป้องกันสิ่งไม่ดี อัปมงคลต่างๆ กันอุบาทว์ ภูติผีปิศาจ คุณไสย เสนียดจัญไรต่างๆ
                นอกจากนี้ยังมีมวลสารเก่าแก่อีกมากมายที่ท่านมอบให้มาใส่ในเนื้อพระเนื้อผงครั้งนี้ อาทิ ผงสมเด็จวัดระฆัง รุ่น 108 ปี, ผงเทวดานพเคราะห์, ไหม 7 สี, ชานหมาก, ผงนะปัดตลอดหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง, ผงพระเก่าๆที่ชำรุดแตกหัก, จีวรหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว, ชานหมาก, เกศา, ผ้าจีวร, ผงธูปจากสถานที่ศักดิ์ทั้งในและต่างประเทศ แม้แต่กระดาษสา, ใบพลู ที่ให้ผสม ท่านยังลงอักขระนะเศรษฐี, นะโภคทรัพย์ ให้เป็นส่วนผสมอีกด้วย เรียกว่า ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมี ท่านให้มาเพื่อเป็นของขวัญแก่พวกเราทุกคน จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า " พระของขวัญเจ้าสัว " ที่จัดสร้างในครั้งนี้จะมีคุณวิเศษดีขนาดไหน สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้คือความตั้งใจ ความรัก ความเมตตา ที่ท่านทำให้พวกเรากับงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น.
                 หมายเหตุ : ไม่มีเปิดจอง สามารถร่วมทำบุญภายในวันงานสมโภชวัดประดู่พระอารามหลวง วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ได้ในวันงาน

 

              

              

หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ ท่านได้ประกอบพิธีลบผง และอธิฐานจิตมวลสาร ที่จะนำมาใช้ปั๊มพระเจ้าสัว เนื้อผง จินดามณี ผงชานหมาก
และผงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ย.6 เวลา 21.11 น.  รายละเอียดเพิ่มเติม....

 

 

              

              

พิธีบวงสรวง และกดพิมพ์นำฤกษ์  “ เจ้าสัว “  เริ่มเวลา 05.55 น. และเสร็จพิธีเวลา 06.32 น.
ณ อุโบสถ วัดประดู่ พระอารามหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย.61  รายละเอียดเพิ่มเติม....

 

              

              

คณะพระสงฆ์วัดประดู่ พระอารามหลวง เริ่มพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ตลอดทั้งคืนจนรุ่งสว่างอีกวัน
ตามแบบฉบับของวัดประดู่ ณ อุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง ในคืนวันจันทร์ที่ 3 ธ.ค.61 ถึงเช้าวันที่ 4 ธ.ค.61

 

              

พิธีบวงสรวงสำหรับพิธีปลุกเสกเดี่ยวเหรียญ " เจ้าสัว " ณ มลฑลพิธีหน้าพระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง
เมื่อวันอังคารที่ 4 ธ.ค.61 เวลา 04.09 น.

 

              

              

พิธีปลุกเสกเหรียญหล่อ " เจ้าสัว " วัดประดู่พระอารามหลวง โดยหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์
ภายในพระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง เมื่อวันอังคารที่ 4 ธ.ค.61 เวลา 06.09 น.  รายละเอียดเพิ่มเติม....

 

       

       

 

       

       

รายละเอียด :: วีดีโอ 1 :: วีดีโอ 2 :: วีดีโอ 3 :: วีดีโอ 4 :: วีดีโอ 5 :: วีดีโอ 6 :: วีดีโอ 7 :: วีดีโอ 8 :: วีดีโอ 9 ::

 

 

 

 

 จัดทำเพื่อเผยแพร่ครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้ง....
 
ขอขอบคุณ ข้อมูลโดย ::
คุณผเลสน์ศิริ ปิติสานต์ , เศรษฐีอัมพวา , เบิร์ด ณัฐธงชัย , บอย วัชรพงษ์ และคณะศิษย์พระมหาสุรศักดิ์ ทุกท่านที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
   ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และจดทะเบียนโดเมนเนม
:: Tony Ma  (ปี 62 และปี 63)

 ข้อมูลภาพวัตถุมงคลโดย :: บุญชู
Boonchu Techasangthum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " พระเกจิ.com "  ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของพระเกจิยอดนิยม ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนข้อมูลวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูล....