เมนู " วัดประดู่พระอารามหลวง "
   ตำนานวัดประดู่ พระอารามหลวง
   หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
   หลวงปู่แจ้ง  ปุณยจนฺโท
   ประวัติเจ้าอาวาส (พระมหาสุรศักดิ์ฯ)  
   หัตถประติมากรรม " หุ่นดินสอพอง "
   CD เพลงชุด รวยแน่นๆ
   ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook
   วัตถุมงคลวัดประดู่ พระอารามหลวง
   วัตถุมงคลที่เมตตาอุปถัมป์ฯ
      - เหรียญพระนาคปรกเจริญพร
      - พระเจ้าสัว อัมพวา
      - เหรียญหล่อพระพรหมประสิทธิ์
      - หลวงปู่ทวด รุ่น เมตตาบารมี
   
    

 

 

ภาพขยาย.....
ภาพขยาย.....
 

รูปแบบเหรียญพระนาคปรก

รูปแบบเหรียญปรกใบมะขาม

                            เนื่องในโอกาสในวันที่ 16 กรกฏาคม 2560 นี้ พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิโสภณ จอ.อัมพวา/จล.วัดประดู่ พระอารามหลวง มี อายุวัฒนมงคลครบ 56 ปี คณะศิษย์จึงได้ขออนุญาตจัดสร้างเหรียญ พระนาคปรก และเหรียญปรกใบมะขามขึ้น เพื่อนำปัจจัยร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ที่พระเดชพระ คุณจะนำไปทอดที่วัดปัจจันตาราม  ต.นาโคก  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 นั้น จึงบอกบุญให้คณะศิษยานุศิษย์ฯ  ร่วมทำบุญสั่งจองวัตถุ มงคล ชุดนี้ได้ที่ห้องวัตถุมงคล ตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ภาพขยาย.....

 

                            รายละเอียดในการจัดสร้างมีดังนี้.- (รายละเอียดใบจอง)

ลำดับ
รายการวัตถุมงคลพระนาคปรกวัดประดู่ " ที่รฤก 56 ปี "
จำนวนการสร้าง
บูชา
หมายเหตุ
1
  เหรียญพระนาคปรก วัดประดู่
  1.1 เหรียญพระนาคปรก เนื้อทองคำ
   เพิ่มเติมสมนาคุณพิเศษ เนื้อเงินลงยาสองหน้า 1 เหรียญ
  1.2 เหรียญพระนาคปรก เนื้อเงินลงยา
     สีแดง    สีน้ำเงิน    สีเขียว    สีเเหลือง เลือกสีไม่ได้
  1.3 เหรียญพระนาคปรก เนื้อเงิน
  1.4 เหรียญพระนาคปรก เนื้อนวโลหะ
  1.5 เหรียญพระนาคปรก เนื้ออัลปาก้าหน้ากากชนวน
  1.6 เหรียญพระนาคปรก เนื้อทองฝาบาตร
  1.7 เหรียญพระนาคปรก เนื้อทองแดง
  1.8 เหรียญพระนาคปรก เนื้อชนวนหลังเรียบไม่ตัดปีก (ลองพิมพ์)

56 ชุดสีละ 56 เหรียญ
199 เหรียญ
299 เหรียญ
999 เหรียญ
1,999 เหรียญ
4,999 เหรียญ
168 เหรียญ

55,0003,000
2,000
1,000
500
200
150
-

 

 

 

 

 

 

แจกกรรมการ

2
  พระนาคปรกใบมะขาม วัดประดู่
  2.1 พระนาคปรกใบมะขาม ชุดเนื้อทองคำ , นาก , เงินไม่ตัดปีก
   เงิน , สัมฤทธิ์
  2.2 พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อทองคำหลังเรียบ
  2.3 พระนาคปรกใบมะขาม ชุดเนื้อเงิน , นวะ , สัมฤทธิ์ , ทองทิพย์
   ทองแดงไม่ตัดปีก
  2.4 พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อทองแดง


108 ชุด

299 เหรียญ
2,560 เหรียญ

9,999 เหรียญ


99,999

56,000
1,000

89


 

 
 
 
เหรียญพระนาคปรก เนื้อทองคำ
เหรียญพระนาคปรก เนื้อเงิน
   
 
เหรียญพระนาคปรก เนื้อนวโลหะ
เหรียญพระนาคปรก เนื้ออัลปาก้าหน้ากากชนวน
   
 
เหรียญพระนาคปรก เนื้อทองแดง
 

 

   
 
พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อทองคำ

พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อเงิน

   
 

พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อนวะ

พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อสัมฤทธิ์
   
 
พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อทองทิพย์
พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อทองแดงไม่ตัดปีก

 

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

                            รายนามพระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระนาคปรก และ ปรกใบมะขามรุ่น 1 พระภาวนาวิสุทธิโสภณ จอ.อัมพวา /จล.วัดประดู่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 19.19 น ณ พระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง
                            1 พระภาวนาวิสุทธิ์โสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์   อติสักโข) จอ.อัมพวา / จล.วัดประดู่  จ.สมุทรสงคราม
                            2 พระครูศรีธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อนาถ) ทป.จอ.วัดเพลง / จร.วัดแจ้งเจริญ  จ.ราชบุรี
                            3 พระอุทัยบุญวัชร์ (หลวงพ่อยุญยิ่ง) จร.วัดอุทัยโพธาราม  จ.เพรชบุรี
                            4 พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (พระหลวงพ่ออิฐ)  จร.วัดจุฬามณี  จ.สมุทรสงคราม
                            5 พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ (พระหลวงพ่อใจ ) จร.วัดพระยาญาติ  จ.สมุทรสงคราม
                            6 พระครูวิสุทธ์ธรรมโฆส (พระอาจารย์ยัน) วัดไทร  จ.นครปฐม
                            7 พระครูสมุห์คำนวน (พระอาจารย์คำนวณ) จต.วัดประดู่ / จร.วัดแก้วเจริญ  จ.สมุทรสงคราม
                            8 พระใบฎีกาศุภชัยสีลเตโช (พระอาจารย์ปุ่น) วัดใหม่กระทุ่มล้ม  จ.กรุงเทพ
                            9 พระปลัดจักรพบ กนฺตสีโล (พระอาจารย์เทพ)  รก.วัดละมุดสุทธาวาส  จ.สมุทรสงคราม

 

                            พระปิดตามหาลาภ ในพิธีพุทธาภิเษก พระนาคปรก ที่รฤก 56 ปี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ ได้สร้างตามจำนวน ดังนี้
                            1. เนื้อดำ ฝั่งตะกรุดเดี่ยว จำนวน 3,000 องค์
                            2. เนื้อเหลือง ฝังตะกรุดเดี่ยว จำนวน 3,000 องค์
                            3. เนื้อดำฝังตะกรุดคู่ จำนวน 1,000 องค์
                            4. เนื้อกะลา ฝังตะกรุดทองคำ จำนวน 108 องค์
                            รวมทั้งสิ้นจำนวน 7,108 องค์ โดยได้นำเนื้อเหลือง ฝังตะกรุดเดี่ยว แจกให้ผู้เข้าร่วมพิธพุทธาภิเษกเหรียญพระนาคปรกเจริญพร (1 ธค.60) จำนวน 500 องค์ และส่วนที่เหลือ ทางวัดนำไว้มอบให้สำหรับผู้ร่วมทำบุญบูรณะพระอาราม และไว้แจกเป็นที่รฤกให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 60 ณ วัดประดู่พระอารามหลวง

 

 

 

 

 

   ขอขอบคุณ ข้อมูลโดย :: " ทีมงานปิดทองหลังพระ "   และศิษย์พระมหาสุรศักดิ์ ทุกท่านที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
   ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และจดทะเบียนโดเมนเนม :: Tony Ma  (ปี 62 และปี 63)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " พระเกจิ.com "  ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของพระเกจิยอดนิยม ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนข้อมูลวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูล....