เมนู " วัดประดู่พระอารามหลวง "
   ตำนานวัดประดู่ พระอารามหลวง
   หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
   หลวงปู่แจ้ง  ปุณยจนฺโท
   ประวัติเจ้าอาวาส (พระมหาสุรศักดิ์ฯ)  
   หัตถประติมากรรม " หุ่นดินสอพอง "
   CD เพลงชุด รวยแน่นๆ
   ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook
   วัตถุมงคลวัดประดู่ พระอารามหลวง
   วัตถุมงคลที่เมตตาอุปถัมป์ฯ
      - เหรียญพระนาคปรกเจริญพร
      - พระเจ้าสัว อัมพวา
      - เหรียญหล่อพระพรหมประสิทธิ์
      - หลวงปู่ทวด รุ่น เมตตาบารมี
   
    

 

                     เนื่องด้วย พระครูศรีวชิรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นตัวแทนคณะสงฆ์หนตะวันออก ขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น เจริญพร 58 พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่ พระอารามหลวง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยจัดตั้งกองทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลี เขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก และสมทบสร้างถาวรวัตถุภายในวัดสืบไป รายละเอียดเพิ่มเติม...
                     รายละเอียดในการจัดสร้างมีดังนี้.-

ลำดับ
รายการวัตถุมงคล รุ่น เจริญพร 58
จำนวนการสร้าง
บูชา
หมายเหตุ
1
  เหรียญเจริญพร 58 ครึ่งองค์
  1.1 เนื้อทองคำ 1 เหรียญ เพิ่มเติมสมนาคุณพิเศษ
   เนื้อเงินหลังเรียบหน้าทองคำ 1 เหรียญ
   เนื้อชนวนหลังเรียบหน้าทองคำ 1 เหรียญ
  1.2 เนื้อเงินหน้ากากทองคำ + เนื้อนวะโลหะหน้ากากทองคำ
  1.3 เนื้อเงินลงยาน้ำเงินหน้ากากทองคำ
  1.4 เนื้อเงินลงยา    สีแดง     สีน้ำเงิน     สีเขียว
  1.5 เนื้อเงิน
  1.6 เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ
  1.7 เนื้อทองฝาบาตร
  1.8 เนื้อทองแดง
99 ชุด199 ชุด
299
สีละ 199
599
999
4,999
9,999
60,0009,999
6,000
2,500
2,000
1,000
300
200
2
  เหรียญเจริญพร 58 เต็มองค์
  2.1 เนื้อทองคำ 1 เหรียญ เพิ่มเติมสมนาคุณพิเศษ
   เนื้อเงินหลังเรียบหน้าทองคำ 1 เหรียญ
   เนื้อชนวนหลังเรียบหน้าทองคำ 1 เหรียญ
  2.2 เนื้อเงินหน้ากากทองคำ + เนื้อนวะโลหะหน้ากากทองคำ
  2.3 เนื้อเงินลงยาน้ำเงินหน้ากากทองคำ
  2.4 เนื้อเงินลงยา    สีแดง     สีน้ำเงิน     สีเขียว
  2.5 เนื้อเงิน
  2.6 เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ
  2.7 เนื้อทองฝาบาตร
  2.8 เนื้อทองแดง
99 ชุด199 ชุด
299
สีละ 199
599
999
4,999
9,999
60,0009,999
6,000
2,500
2,000
1,000
300
200
3
  3.1 เหรียญแจกทาน เนื้อสัตตะโลหะ (ครึ่งองค์)
  3.2 เหรียญแจกทาน เนื้อสัตตะโลหะ (เต็มองค์)

3,000
3,000

-
-
แจกในพิธีพุทธาภิเษก
เมื่อ 14 ธ.ค.58

 

  ภาพขยาย.....   ภาพขยาย.....
 
รูปแบบเหรียญเจริญพร 58 ครึ่งองค์
รูปแบบเหรียญเจริญพร 58 เต็มองค์


ภาพขยาย....
      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

แบบเหรียญ 60% เหรียญเจริญพร 58 เต็มองค์  และทำการแกะบล็อก/ย่อแบบเพื่อเก็บรายละเอียด

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....     ภาพขยาย....     ภาพขยาย....     ภาพขยาย....

แบบเหรียญ 100 % เหรียญเจริญพร 58 เต็มองค์ ทำการปั้มลองพิมพ์

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

                     พระครูพิศาลจริยภิรม (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) ท่านเมตตาจารแผ่นชนวนต่างๆ อธิษฐานจิตให้เพื่อที่จะนำมาจัดสร้างเหรียญ รุ่น เจริญพร 58 ครึ่งองค์และเต็มองค์ ทั้งยังได้มีเมตตากำหนดวันพิธีพุทธาภิเศกให้เป็นวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2558 ณ พระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง  ต.วัดประดู่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม

 

 
 
 
 
เนื้อทองคำ (ครึ่งองค์ ) สร้าง 99 เหรียญ
เนื้อเงินหลังเรียบหน้าทองคำ (ครึ่งองค์ ) สร้าง 99 เหรียญ
   
 
เนื้อชนวนหลังเรียบหน้าทองคำ (ครึ่งองค์ ) สร้าง 99 เหรียญ
เนื้อเงินหน้ากากทองคำ (ครึ่งองค์ ) สร้าง 199 เหรียญ
   
 
เนื้อนวะโลหะหน้ากากทองคำ (ครึ่งองค์ ) สร้าง 199 เหรียญ
เนื้อเงินลงยาน้ำเงินหน้ากากทองคำ (ครึ่งองค์ ) สร้าง 299 เหรียญ
   
 
เนื้อเงินลงยาแดง (ครึ่งองค์ ) สร้าง 199 เหรียญ
เนื้อเงินลงยาน้ำเงิน (ครึ่งองค์ ) สร้าง 199 เหรียญ
   
 
เนื้อเงินลงยาเขียว (ครึ่งองค์ ) สร้าง 199 เหรียญ
เนื้อเงิน (ครึ่งองค์ ) สร้าง 599 เหรียญ
   
 
เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ (ครึ่งองค์ ) สร้าง 999 เหรียญ
เนื้อทองฝาบาตร (ครึ่งองค์ ) สร้าง 4,999 เหรียญ
   
 
เนื้อทองแดง (ครึ่งองค์ ) สร้าง 9,999 เหรียญ
เหรียญแจกทาน เนื้อสัตตะโลหะ(ครึ่งองค์ ) สร้าง 3,000 เหรียญ
 

 

 

 

   
 
เนื้อทองคำ (เต็มองค์ ) สร้าง 99 เหรียญ
เนื้อเงินหลังเรียบหน้าทองคำ (เต็มองค์ ) สร้าง 99 เหรียญ
   
 
เนื้อชนวนหลังเรียบหน้าทองคำ (เต็มองค์ ) สร้าง 99 เหรียญ
เนื้อเงินหน้ากากทองคำ (เต็มองค์ ) สร้าง 199 เหรียญ
   
 
เนื้อนวะโลหะหน้ากากทองคำ (เต็มองค์ ) สร้าง 199 เหรียญ
เนื้อเงินลงยาน้ำเงินหน้ากากทองคำ (เต็มองค์ ) สร้าง 299 เหรียญ
   
 
เนื้อเงินลงยาแดง (เต็มองค์ ) สร้าง 199 เหรียญ
เนื้อเงินลงยาน้ำเงิน (เต็มองค์ ) สร้าง 199 เหรียญ
   
 
เนื้อเงินลงยาเขียว (เต็มองค์ ) สร้าง 199 เหรียญ
เนื้อเงิน (เต็มองค์ ) สร้าง 599 เหรียญ
   
 
เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ (เต็มองค์ ) สร้าง 999 เหรียญ
เนื้อทองฝาบาตร (เต็มองค์ ) สร้าง 4,999 เหรียญ
   
 
เนื้อทองแดง (เต็มองค์ ) สร้าง 9,999 เหรียญ
เหรียญแจกทาน เนื้อสัตตะโลหะ(เต็มองค์ ) สร้าง 3,000 เหรียญ
       


เหรียญเจริญพร 58 ครึ่งองค์/เต็มองค์ พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข)
ณ อุโบสถวัดประดู่(พระอารามหลวง)  เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2558ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

หลังจากจัดพิธีเสร็จแล้ว หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข วัดประดู่ พระอารามหลวง ท่านได้เมตตาพุทธาภิเษกเหรียญ รุ่น เจริญพร 58
ให้ล่วงหน้าก่อนอีกหนึ่งวันในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 โดยจุดเทียนชัยเวลา 21.49 น.

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 17.30 น. คณะพระสงฆ์วัดประดู่พระอารามหลวง จำนวน 50 รูป เริ่มพิธีสวดเจริญพุทธมนต์
เหรียญ รุ่น เจริญพร 58 หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข ตลอดทั้งคืนจนรุ่งสว่างอีกวันตามแบบฉบับของวัดประดู่ พระอารามหลวง

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข ได้เมตตา(อธิฐานจิตพุทธาภิเษกเดี่ยว) เหรียญ รุ่น เจริญพร 58 ให้ช่วงที่ 1
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 19.39 น. พร้อมด้วยพระมหานาค วัดประดู่พระอารามหลวง จำนวน 4 รูป และในโอกาส
ได้ทำลายบล็อก(แม่พิมพ์) และโค๊ดเหรียญรุ่น (เจริญพร) ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข ได้เมตตา(อธิฐานจิตพุทธาภิเษกเดี่ยว) เหรียญ รุ่น เจริญพร 58 ให้ช่วงที่ 2
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 22.00 น. พร้อมด้วยคณะสงฆ์ วัดประดู่พระอารามหลวง สวดเจริญพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....

                       พิธีพุทธาภิเษกเหรียญ รุ่น เจริญพร 58 พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข)  ณ อุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง   อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 16.00 น. โดยประมาณ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมี รายนามพระเกจิคณาจารย์นั่งปรกเจริญจิตตภาวนา เวลา 16.59 น. ดังนี้
                       1 .เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ปธ.9 ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม -
วรวิหาร กรุงเทพฯ (ประธานจุดเทียนชัย)
                       2 .พระพรหมวิรญาณ (เจ้าคุณประสิทธิ์) วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
                       3 .พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กทม.
                       4 .พระราชพรหมาภรณ์ (หลวงพ่อวิช) วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
                       5 .พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงพ่อฟู ) วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา
                       6. พระสิริธีรคุณ (หลวงพ่อพรหมา)วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
                       7 .พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ (หลวงพ่อพูน) วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา
                       8. พระครูสิริธรรมรัต (หลวงพ่อหล่ำ) วัดสามัคคีธรรม กรุงเทพฯ
                       9. พระครูพิศาลจริยาภิรม (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่ สมุทรสงคราม
                       10. พระครูวิมลญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี
                       11. พระครูปทุมวรกิจ ( หลวงพ่อชำนาญ) วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี
                       12. พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด ) วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
                       13. พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต (หลวงพ่อเชย) วัดละหารไร่ จ.ระยอง
                       14. พระครูสิทธิพิมล (หลวงพ่อจักษ์ ) วัดชุ้ง จ.สระบุรี
                       15. พระครูศรีธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อนาถ) วัดแจ้งเจริญ จ.ราชบุรี
                       16. พระครูวิบูลกิจจาทร (หลวงพ่อบุญสิน) วัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรี
                       17 .พระครูถาวรวิริยคุณ (หลวงพ่อคง) วัดเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี
                       18. พระครูอุทัยบุญวัชร์ (หลวงพ่อบุญยิ่ง) วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี
                       19. พระครูสุภัทรกาญจนกิจ (หลวงพ่อสนองชาติ) วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี
                       20. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
                       21. พระครูวินัยธรใจ ฐิตาจาโร (หลวงพ่อใจ) วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม
                       22. พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ (พระอาจารย์นวณ) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
                       23. พระปลัดจักรพบ กนฺตสีโล (พระอาจารย์เทพ) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
                       24. พระพิมุข ญาณโสภโณ (พระอาจารย์พิมุข) วัดคู้ธรรมสถิตย์ จ.สมุทรสงคราม
                       25. พระครูใบฎีกาจิรพงษ์ ธีรวโร (พระอาจารย์เลี้ยง) วัดจอมเกษ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

 


   ขอขอบคุณ ข้อมูลโดย :: " ทีมงานปิดทองหลังพระ "   และศิษย์พระมหาสุรศักดิ์ ทุกท่านที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
   ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และจดทะเบียนโดเมนเนม :: Tony Ma  (ปี 62 และปี 63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " พระเกจิ.com "  ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของพระเกจิยอดนิยม ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนข้อมูลวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูล....