เมนู " วัดประดู่พระอารามหลวง "
   ตำนานวัดประดู่ พระอารามหลวง
   งานสมโภชวัดประดู่ พระอารามหลวง
   หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
   หลวงปู่แจ้ง  ปุณยจนฺโท
   ประวัติเจ้าอาวาส (พระมหาสุรศักดิ์ฯ)  
   หัตถประติมากรรม " หุ่นดินสอพอง "
   CD เพลงชุด รวยแน่นๆ
   ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook
   วัตถุมงคลวัดประดู่ พระอารามหลวง
   วัตถุมงคลที่เมตตาอุปถัมป์ฯ
      - เหรียญพระนาคปรกเจริญพร
      - พระเจ้าสัว อัมพวา
      - เหรียญหล่อพระพรหมประสิทธิ์
      - หลวงปู่ทวด รุ่น เมตตาบารมี
   วัตถุมงคลวัดอื่นๆ 
      - ท้าวเวสสุวรรณ " ทรัพย์เหลือล้น "
   
   
   
   
    


ภาพขยาย....

               เหรียญหลวงพ่อเหลือ รุ่น " เลื่อนฐานะ "  จัดสร้างในวาระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด " อายุวัฒนมงคล 58 ปี " พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะ จังหวัดสมุทรสงคราม / เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวง สำหรับเป็นที่ระลึกในการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนการศึกษา บริหารกิจการของ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และเข้ากองทุนการเรียนการสอนบาลีศึกษา

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

 

               หลวงพ่อเหลือ พระประธานประดิษฐานบนศาลาการเปรียญมหาปราบ วัดประดู่พระอารามหลวง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์ของพระอาราม บุคคลใดได้กราบนมัสการบูชาพระ เกิดศิริมงคล ทำให้เกดศิริสวัสดิ์ มั่งมี ศรีสุข เหลือกิน เหลือใช้ ลาภผล เงินทอง เพิ่มพูนมิได้ขาด เป็นมงคลแก่ชีวิต และ ครอบครัว หลวงพ่อเหลือได้ทำพิธีหล่อที่สำนักเขาพระพุทธบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักรราช 2555 ถือว่าเป็นเลข พ.ศ. มงคล เลขของความปราโมทย์ โสมนัส และความสุขทั้งกายและจิตใจ มาถึงปัจจุบันทางพระอารามมีดำริโดยคณะกรรมการจะจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อเหลือขึ้น เพื่อความสุขและเป็นมงคลแก่ พระพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธา โดยมีวัตถุประสงค์จะรวบรวมเป็นกองทุนเพื่อทุนการศึกาาให้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ในพระบนมราชูปถัมภ์ และสำนัก เรียนสหบาลีศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกบาลีและนักธรรมของพระอาราม เพื่อสืบสานเจตนารมณของบูรพาจารย์ และความมั่นคงสืบทอดอายุพระพุทธ ศาสนาสืบไป จึงขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนร่วมกันทอดผ้าป่า และร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดหากองทุนในครั้งนี้โดยทั่วกัน
               - เริ่มเปิดจองในวันอาทิตย์ที่ 22 มิ.ย.62 เป็นต้นไป ณ ห้องวัตถุมงคลวัดประดู่พระอารามหลวง , ศูนย์จองชาวต่างชาติ ติดต่อได้ที่คุณ RB BOSS
               - จัดพิธีพุทธาภิเษกในวันศุกร์ที่ 5 ก.ค.62 และสามารถรับวัตถุมงคลได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 ก.ค.62 เป็นต้นไป
               - เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สำนักงานวัดประดู่พระอารามหลวง 034-772299 ในเวลา 09.00 น. - 17.00 น.

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

               แบบเหรียญหลวงพ่อเหลือปั้มเนื้อตะกั่วลองพิมพ์

              รายละเอียดในการจัดสร้างมีดังนี้.-

ลำดับ
รายการวัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อเหลือ รุ่น " เลื่อนฐานะ "
จำนวนการ (เหรียญ)
จำนวนชุดจัดสร้าง
ราคาทำบุญ/ชุดละ
  1. ชุดประธานผ้าป่าสามัคคี (ตามสั่งจองไม่เกิน 19 ชุด)
1.1
  เนื้อทองคำลงยาแดงหลังกึ่งเรียบ
1
19 ชุด
99,999.-
1.2
  เนื้อเงินลงยาแดงหลังกึ่งเรียบ
1
1.3
  เนื้อทองทิพย์ลงยาแดงหลังกึ่งเรียบ
1
1.4
  เนื้อทองแดงผิวไฟลงยาแดงหลังกึ่งเรียบ
1
1.5
  เนื้อทองทิพย์
100
1.6
  รูปฟิล์มกระจกขนาด 20 นิ้ว * 24 นิ้ว
1
  2. ชุดรองประธานผ้าป่าสามัคคี (ตามสั่งจองไม่เกิน 59 ชุด)
2.1
  เนื้อทองคำ
1
59 ชุด
59,000.-
2.2
  เนื้อเงินกึ่งหลังเรียบ
1
2.3
  เนื้อทองแดงผิวไฟ
100
2.4
  รูปฟิล์มกระจกขนาด 12 นิ้ว * 16 นิ้ว
1
  3. ชุดกรรมการกองผ้าป่าสามัคคี
3.1
  เนื้อเงิน
1
999 กอง
4,000.-
3.2
  เนื้อทองทิพย์กึ่งหลังเรียบ
1
3.3
  เนื้อทองแดงผิวไฟกึ่งหลังเรียบ

1

3.4
  เนื้อทองแดงผิวไฟ
10
  4. กรรมการร่วมบุญผ้าป่าสามัคคี
4.1
  เนื้อทองทิพย์
1
5,000 กอง
200.-

 

 

รูปฟิล์มกระจก กรรมวิธีการถ่ายภาพและอัดภาพแบบโบราณเพื่อจารึกเป็นประวัติศาสตร์สืบต่อไป

 

ภาพขยาย....

ภาพขยาย....ภาพขยาย....         ภาพขยาย....

ภาพขยาย....ภาพขยาย....         ภาพขยาย....

ภาพขยาย....ภาพขยาย....         ภาพขยาย....


             LuangPhorLeua Medallion “ RoonLeuan Thana ” [Rising in Status/Promotion]
             
LuangPhorLeua Medallion “Rising in status / promotion” batch is created for the 58 birthday of PhraBhawanawisutthisophon (LuangPhorMahasurasak), ecclesiastical governor of SamutSongkram province / Abbot of Wat Pradoo Royal Monastery (Wat Pradoo Aram Luang), as memorial gift for the purpose of robes offerings to the community monks, and fundraising efforts towards Dipangkornwittayapat Wat Pradoo Primary school (under the Royal patronage), and the support for the education of Pali and Buddhist theology.

             ‘ LuangPhorLeau ’ is the main Buddha image enshrined in the Mahaprab dhamma pavilion-hall within Wat Pradoo Royal Monastery (Wat PradooPhra Aram Luang), where laities can pay respect and worship for good omens, prosperity, and blissful joy; auspiciousness & happiness in all things, delighting in the fruits of good merits, accumulation in wealth, great fortune in livelihood and amongst the family household.
             The consecration of ‘ LuangPhorLeua ’ Buddha image was held at Phra Khao Phutthabat dhamma retreat, on 1 June B.E. 2555 (Year 2012), which was an auspicious year, representing the exaltation in both physical and mental bliss, and mindfulness of the present.
              The ‘ LuangPhorLeua ’ medallion was fashioned through the board of committees, wishing upon blissful joy & good fortune to all faithful Buddhists for the cause of raising scholarships funds towards Dipangkornwittayapat Wat Pradoo Primary school (under the Royal patronage), and Pali language office of PhraPariyattidhamma schools, Pali and theology division of the royal monastery.
              In the continual efforts to uphold the spirits of fore-teachers and the succession of Buddhist teachings, I wish upon fellow Buddhists to come together in support towards this meritorious cause.

              LuangPhorLeua Medallion “ RoonLeuan Thana ” [Raising in Status/Promotion]
           
   Wat PradooPra Aram Luang
              1. Committee set 1 (To consecrate 19 sets, 99,999 baht each)
                   1.1 Gold material, red enamel,clean back x 1
                   1.2 Silver material, red enamel, clean back x 1
                   1.3 Brass material, red enamel, clean back x 1
                   1.4 Copper material, red enamel, clean back x 1
                   1.5 Brassmaterial x 100
                   1.6 Photo mirror (20 x 24 inches) x 1
              2. Committee set 2 (To consecrate 59 sets, 59,000 baht each)
                   2.1 Gold material x 1
                   2.2 Silver material, clean back x 1
                   2.3 Copper material x 100
                   2.4 Photo mirror (12 x 16 inches) x 1
              3.Committee set 3 (To consecrate 999, 4,000 baht each)
                   3.1 Silver material x 1
                   3.2 Brass material, clean back x 1
                   3.3 Copper material, clean back x 1
                   3.4 Copper material x 10
              4. Brass material (5,000 pcs 200 baht each)
              *** ข้อมูลภาษาอังกฤษ :: เจเวียร์หุ Javier Hu และโสรฬมงคล

 

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช เหรียญหลวงพ่อเหลือ รุ่น " เลื่อนฐานะ " โดยคณะสงฆ์วัดประดู่พระอารามหลวง ตลอดทั้งคืนจนรุ่งเช้า
ณ มณฑลพิธีศาลามหาปราบ วัดประดู่พระอารามหลวง  เมื่อวันที่ 4 ก.ค.62 (รายละเอียด VDO...)

 

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

พิธีพุทธาภิเษก เหรียญหลวงพ่อเหลือ รุ่น " เลื่อนฐานะ " โดยพระภาวนวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์ ฯ) ณ มณฑลพิธีศาลามหาปราบ
วัดประดู่พระอารามหลวง  เมื่อวันที่ 5 ก.ค.62  วีดีโอ :: ชุดที่ 1 :: ชุดที่ 2 :: ชุดที่ 3 :: ชุดที่ 4 ::

 

 

 

 


   ขอขอบคุณ ข้อมูลโดย :: พระครูปลัดวิมลวัฒน์ (นุกูล อนาวิโล) , โสรฬ
มงคล , สุรชาติ  โชคประสพรวย , Siwathep Ponpra , เจเวียร์ หุ Javier Hu
                                            
watcharapong tavornkunnawat และศิษย์พระมหาสุรศักดิ์  ทุกท่านที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
   ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และจดทะเบียนโดเมนเนม :: Tony Ma  (ปี 62 และปี 63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " พระเกจิ.com "  ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของพระเกจิยอดนิยม ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนข้อมูลวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูล....