ภาพขยาย....


 

 

    เมนูลัก... พระคู่บ้าน คู่เมืองบุรีรัมย์
  ประวัติความเป็นมา 
  เหรียญเสมารุ่นแรก พระสุภัทรบพิตร
      - วัตถุประสงค์/รูปแบบการจัดสร้าง
      - เกจิคณาจารย์จารชนวน และร่วมพิธีฯ
      - ทำการหลอมชนวนมวลสาร
      - พิธีพุทธา - เทวาภิเษก (29 ก.ค.62)
  กลุ่ม : คนรักเหรียญพระสุภัทรบพิตร
    พระคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  วัตถุมงคลวัดอื่นๆ 
      - วัดแก้วเจริญ  
      - วัดประดู่พระอารามหลวง
      - ท้าวเวสสุวรรณ " ทรัพย์เหลือล้น "
      - เหรียญเสมา " พระสุภัทรบพิตร "
      - เหรียญ " พระนาคปรกเจริญพร "
                   เหรียญเสมารุ่นแรก " พระสุภัทรบพิตร "  พระคู่บ้านคู่เมือง ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเหรียญแห่งความเจริญรุ่งเรือง ถือว่าเป็นการจัดสร้างครั้งแรก ในรอบ 50 ปี ซึ่งได้ทำการขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลอย่างถูกต้องจาก วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อนำรายได้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์ลานสักการะด้านหน้า และบริเวณรอบองค์พระสุภัทรบพิตร เพื่อเป็นพุทธบูชา สำหรับเป็นที่กราบสักการะของประชาชนชาวบุรีรัมย์ และประชาชนทั่วประเทศที่ขึ้นมาสักการะบูชา (ข้อมูลใบอนุญาต...)
               รูปแบบเหรียญเป็นเหรียญเสมาพญานาคคู่กลับหัว ตรงกลางเป็นองค์พระสุภัทรบพิตร และข้อความ  " พระสุภัทรบพิตร " ด้านบน ส่วนด้านหลังประทับ ด้วยยันต์เกาะเพชร ซึ่งมีอานุภาพมากด้วยพุทธคุณ ช่วยหนุนดวง โชคลาภ เสริมบารมี ปกป้องคุ้มครองและแคล้วคลาด , ด้านบนเป็นยันต์พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ นะ โม พุท ธา ยะ มีพุทธคุณครบทุกด้าน และข้อความ " พระคู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ " ด้านบน  และข้อความ " มั่งมีศรีสุข  ร่ำรวยเงินทอง  พ.ศ.๒๕๖๒  แคล้วคลาด ปลอดภัย  เจริญรุ่งเรือง " ตรงขอบด้านข้างเหรียญ โดยสามารถร่วมบุญสั่งจองเหรียญฯ ได้ตามศูนย์จองต่างๆ (รายชื่อศูนย์จองฯ...)

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

แบบองค์พระสุภัทรบพิตร และแบบเหรียญเนื้อตะกั่วตัวปั้มลองพิมพ์

 

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ทำการหลอมโลหะเหรียญคณาจารย์ แผ่นจารยันต์ และชนวนมวลสารต่างๆ เพื่อนำไปรีดเป็นแผ่นสำหรับปั้มเหรียญฯ

 

              รายละเอียดในการจัดสร้างมีดังนี้.-

ลำดับ
วัตถุมงคล เหรียญเสมารุ่นแรก " พระสุภัทรบพิตร "
จำนวน (เหรียญ)
บูชา (บาท)
หลังจอง
A 1
  เนื้อทองคำลองพิมพ์ กรรมการ (นำฤกษ์) ตอก ๙๙๙ รวมโค๊ต
  (สมนาคุณเนื้อเงินหน้ากากทองคำไม่ตัดปีก ตอก ๙๙๙ และพระเศรษฐี 1 ช่อ/ 9 องค์)
3
89,999.-
120,000.-
A 2
  รายการนำฤกษ์ กรรมการพิเศษ
    A 2.1 เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ หน้ากากทองคำ
    A 2.2 เนื้อเงินลงยาสีแดง หน้ากากทองคำ
    A 2.3 เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ
    A 2.4 เนื้อเงินลงยาสีแดง
    A 2.5 เนื้อเงินลงยาสีเขียว
    A 2.6 เนื้อเงินลงยาสีเหลือง
    A 2.7 เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน
    A 2.8 เนื้อเงินลงยาสีชมพู
    A 2.9 เนื้อเงินลงยาสีฟ้า
    A 2.10 เนื้อเงินลงยาสีม่วง


22
22
22
22
11
11
11
11
11
11


5,999.-
5,999.-
2,000.-
2,000.-
2,000.-
2,000.-
2,000.-
2,000.-
2,000.-
2,000.-

8,999.-
8,999.-
3,000.-
3,000.-
3,000.-
3,000.-
3,000.-
3,000.-
3,000.-
3,000.-
1
  เนื้อทองคำ หมายเลข 1 - 9
  (สมนาคุณเนื้อเงินหน้ากากทองคำไม่ตัดปีก ตอก ๙ รอบ และพระเศรษฐี 1 ช่อ/ 9 องค์)
9
49,999.-
80,000.-
2
  เนื้อเงิน (ลุ้นหน้ากากทองคำ 9 เหรียญ , ตอก ๙ รอบ 19 เหรียญ)
99
1,200.-
2,499.-
3
  เนื้อรวมมวลสาร (หน้ากากทองคำ 9 เหรียญ , หน้ากากเงิน 19 เหรียญ , ตอก 3 โค๊ต 10 เหรียญ ) 
111
499.-
1,299.-
4
  เนื้อนวะโลหะแก่เงิน (ลุ้นหน้ากากทองคำ 19 เหรียญ , หน้ากากเงิน 29 เหรียญ)
222
399.-
899.-
5
  เนื้อทองสามกษัตริย์ + เนื้อทองสองกษัตริย์ (พิเศษรับพระ 2 องค์)
333
399.-
799.-
6
  เนื้อทองสัตตะ ลงยา 9 สี
    - ลงยาสีส้ม       222 เหรียญ                  - ลงยาสีธงชาติ    222 เหรียญ
    - ลงยาสีชมพู     222 เหรียญ                  - ลงยาสีแดง        222 เหรียญ
    - ลงยาสีเหลือง  222 เหรียญ
                 - ลงยาสีน้ำเงิน     222 เหรียญ
    - ลงยาสีเขียว     222 เหรียญ
                 - ลงยาสีฟ้า           222 เหรียญ
    - ลงยาสีม่วง      222 เหรียญ
1,998
150.-
399.-
7
   ชุดกรรมการใหญ่ 1 ชุด รับพระ 3 เหรียญ (ตอกหมายเลขเดียวกัน)
     - เนื้อเงินลงยาสีแดง
     - เนื้อทองขาวลงยาสีน้ำเงิน
     - เนื้อทองฝาบาตรลงยาสีธงชาติ
   *** ลุ้นเงินลงยาแดงไม่ตัดปีก ตอก ๙๙๙ จำนวน 12 เหรียญ ***
111
2,200.-
4,499.-
8
   ชุดของขวัญเนื้อทองขาวลงยา 1 ชุด รับพระ 7 เหรียญ (ตอกหมายเลขเดียวกัน)
     - ลงยาสีแดง                                       - ลงยาสีเหลือง
     - ลงยาสชมพู                                      - ลงยาสีเขียว
     - ลงยาสีส้ม                                         - ลงยาสีฟ้า
     - ลงยาสีม่วง                
111
1,200.-
1,999.-
9
  เนื้อทองขาว (ลุ้นหน้ากาก 222 เหรียญ , จอง 10 เหรียญ รับลงยาลายธงชาติ 1 เหรียญ)
1,111
150.-
299.-
10
  เนื้อทองสัตตะ (ลุ้นหน้ากาก 222 เหรียญ , จอง 10 เหรียญ รับลงยาลายธงชาติ 1 เหรียญ)
1,111
150.-
299.-
11
  เนื้อทองแดงผิวไฟ (ลุ้นหน้ากาก 222 เหรียญ , จอง 10 เหรียญ รับลงยาลายธงชาติ 1 เหรียญ)
1,111
100.-
199.-
12
  เนื้อทองแดงรมมันปู (ลุ้นหน้ากาก 222 เหรียญ , จอง 10 เหรียญ รับลงยาลายธงชาติ 1 เหรียญ)
1,111
100.-
199.-
13
  เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ กรรมการ ๙ รอบ หน้ากากชุบทองคำแท้
22
1,000.-
1,999.-
14
  14.1  เนื้อทองฝาบาตร จำนวน 1,000 เหรียญ (2 โค๊ต 200 เหรียญ , 1 โค๊ต 800 เหรียญ)
  14.2 เนื้อชนวนพระประธานฯ จำนวน 1,000 เหรียญ
  14.3 พระเศรษฐี นำฤกษ์(มีก้านช่อ) 999 องค์ และรายการอื่นๆ
2,222
แจกในพิธีฯ , ร่วมบุญฯ , แจกศูนย์จอง
15
  15.1 เนื้อรวมมวลสารไม่ตัดปีก ตอก ๙ รอบ จำนวน 49 เหรียญ (หน้ากากทองทิพย์ 19)
  15.2 ชุดพิเศษ (กรรมการ)
    - เนื้อรวมมวลสารไม่ตัดปีก ตอก ๙ รอบ และ ๙๙๙ (ติดหน้ากากทองทิพย์ 9, ไม่ติดหน้ากาก 9)
    - เนื้อรวมมวลสาร หน้ากากทองสัตตะ 2 โค๊ต และตอก ๙๙๙ จำนวน 39 เหรียญ
    - เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ไม่ตัดปีก ตอก ๙ รอบ และหมายเลข 1 - 9
    - เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ กรรมการ ๙ รอบ หน้ากากชุบทองคำแท้ ตอก ๙๙๙ (9 เหรียญ)
    - ชุดนำฤกษ์ (เนื้อทองขาว , ทองสัตตะ , ทองฝาบาตร , ทองแดงรมมันปู , ทองแดงผิวไฟ ,
       ล็อกเก็ตฉากทอง) 9 ชุด
-
ร่วมบุญฯ , แจกศูนย์จอง ,
คณะทีมงานฯ

    หมายเหตุ :: ซีลกล่องลุ้นหมายเลขทุกองค์ , รายการที่ 9 - 12 จองยกลัง รับเหรียญหน้ากากทองคำ 1 องค์ (เนื้อตามรายการนั้น)
                       - เนื้อรวมมวลสารไม่ตัดปีก ตอก ๙ รอบ จำนวน 49 เหรียญ (หน้ากากทองทิพย์ 19)
                        ** เนื้อรวมมวลสารไม่ตัดปีก :: ติดหน้ากากทองทิพย์ หมายเลข   2 , 7 , 8 , 9 , 10 , 13 , 16 , 17 , 21 , 22 , 26 , 28 , 32 , 33 , 36 , 38 , 43  
                                                                       :: ไม่ติดหน้ากาก หมายเลข  3 , 18 , 20 , 25 , 27 , 31 , 32 , 34 , 35 , 39 , 40 , 42 , 48 , 49

 

     รายการที่ 6  เนื้อทองสัตตะ ลงยา 9 สี
 
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....
 
   
ลงยาสีธงชาติ 222 เหรียญ
ด้านหลังเหรียญ
 
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....
 
ลงยาสีฟ้า 222 เหรียญ
ลงยาสีแดง 222 เหรียญ
ลงยาสีน้ำเงิน 222 เหรียญ
ลงยาสีเขียว 222 เหรียญ
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....
 
ลงยาสีเหลือง 222 เหรียญ
ลงยาสีส้ม 222 เหรียญ
ลงยาสีชมพู 222 เหรียญ
ลงยาสีม่วง 222 เหรียญ
         

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

พระเกจิคณาจารย์ที่เมตตาจารแผ่นชนวนพร้อมทั้งอธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสาร/เหรียญนำฤกษ์พร้อมเหรียญตัวอย่างฯ และเมตตาร่วมพิธีพุทธาภิเษก
เหรียญเสมารุ่นแรก " พระสุภัทรบพิตร " ในวันที่ 29 ก.ค.62  


ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

หลวงปู่เหลือง ฉนุทาคโม วัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสก เหรียญเสมารุ่นแรก " พระสุภัทรบพิตร "
เป็นปฐมฤกษ์ วาระที่ 2 ณ วัดกระดึงทอง เมื่อวันที่ 29 ก.ค.62 เวลา 07.00 น.


ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

พิธีมหาพุทธาภิเษก เหรียญเสมารุ่นแรก " พระสุภัทรบพิตร " พระคู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ ณ มณฑลพิธีลานสักการะหน้าองค์พระสุภัทรบพิตร
บนยอดเขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.29 น.

 

ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

บล๊อกแม่พิมพ์ด้านหลัง ทำการปั๊มเหรียญจนแล้วเสร็จ บล๊อกได้เกิดแตกร้าวชำรุดพอดี และหลังเส็จพิธีฯ
ทำการทำลายบล๊อกแม่พิมพ์


ภาพขยาย....        ภาพขยาย....        ภาพขยาย....

คณะทีมงานฯ ดำเนินการตอกโค๊ต และหมายเลขเองทุกเหรียญ เพื่อความเชื่อมั่น/ชัดเจนก่อนนำเข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกในวันที่ 29 ก.ค.62

 

 

 

 

 


   ขอขอบคุณ ข้อมูลโดย :: ศูนย์พระเครื่องเลิศ บุรีรัมย์ , คุณวิชาญ ครุฑรัมย์ , เอก เมืองแปะ และคุณเชษฐ์ หอมดวง ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
   ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และจดทะเบียนโดเมนเนม :: Tony Ma  (ปี 62 และปี 63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " พระเกจิ.com "  ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของพระเกจิยอดนิยม ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนข้อมูลวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูล....