เหรียญ " พระพรหมประสิทธิ์ "
   วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างฯ
   รูปแบบพระพรหมประสิทธิ์
   พิธีปฏิการะพระคุณครู และหล่อ
     หลอมชนวนมวลสารต่าง ๆ  
   พิธีพุทธาภิเษกเหรียญฯ (เสาร์ 5 )
   ชนวนมวลสารต่าง ๆ  
   VDO สื่อประชาสัมพันธ์ฯ
   ตรวจสอบรายชื่อศูนย์เปิดจองฯ
   เว็บไซต์ วัดประดู่พระอารามหลวง
   วัตถุมงคลวัดประดู่ พระอารามหลวง
   ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

                     ท่านได้จารชนวนมวลสารมาหลอมรวมกับพระเกจิแห่งยุค ในสายพรหม ได้แก่
                     1. พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารยติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี
                     2. พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี
                     3. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์(หลวงพ่ออิฐ) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
                     4. พระครูสิทธิพิมล(หลวงพ่อจักษ์)วัดชุ้ง จ.สระบุรี และพระเกจิแห่งยุค ตลอดจนชนวนมวลสารทั่วประเทศ


            

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ


            

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร  จ.ฉะเชิงเทรา


ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่อชุบ  วัดวังกระแจะ  จ.กาญจนบุรี


ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว  จ.พระนครศรีอยุธยา


ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯของหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี


            

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่ออ้อน  วัดบางตะไนย์  จ.ปทุมธานี


            

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่อพูน  วัดบ้านแพน  จ.พระนครศรีอยุธยา


ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่อสนองชาติ  วัดเย็นสนิทธรรมาราม  จ.กาญจนบุรี


ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่อยวง  วัดหน้าต่างใน  จ.พระนครศรีอยุธยา


ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่อแม้น  วัดหน้าต่างนอก  จ.พระนครศรีอยุธยา


ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่อเพย อุตตโม วัดบึง จ.พระนครศรีอยุธยา


ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้   จ.พระนครศรีอยุธยา


            

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์  จ.นนทบุรี


ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่อจักร วัดชุ้ง จ.สระบุรี


            

            

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของพระอาจารย์อิฏฐ์  วัดจุฬามณี  จ.สมุทรสงคราม


ภาพขยาย....            ภาพขยาย....

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของพระอาจารย์หนุ่ม วัดบางแวก กรุงเทพมหานคร


ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของพระอาจารยติ๋ว  วัดมณีชลขัณฑ์  จ.ลพบุรี


ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่ออุทัย  อุทโย  วัดวิหารสูง  จ.พัทลุง


      ภาพขยาย....      

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่อคำนวณ  วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม


            

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่อชำนาญ  วัดชินวรารามวรวิหาร  จ.ปทุมธานี


            

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส วิปัสสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา


ภาพขยาย....            

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของพระครูปลัดวิชัย  วัดสันติวิหาร  จ.สระบุรี


ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของพระอาจารย์ต๋อง วัดพุตะเคียน  จ.กาญจนบุรี


ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของพระอาจารย์ไพวัลย์  วัดหาดทรายแดง  จ.ตราด


            

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญฯ ของพระครูปืน วัดลาดชะโด  จ.พระนครศรีอยุธยา


            

ร.ต.อ.นัชศรุฒจม์พล   ท้าวปัญณพัฒม์ (ผู้กองอุ้ย) รับมาจากอาจารย์สมจิตร   เทียนจันทร์ (อ.เฒ่า   สุพรรณ) ศิษย์หลวงพ่อกวย
(แผ่นจารชนวนลายมือหลวงพ่อกวย)


            

            

แผ่นจารชนวนในการจัดสร้างเหรียญพระพรหมประสิทธิ์  รุ่น 1 ที่ระฤกษ์เลื่อนสมณศักดิ์พระภาวนาวิสุทธิโสภณ

 

 

            

            

                     พิธีหล่อชนวน เหรียญพระพรหมประสิทธิ์  รุ่น 1 ที่ระฤกษ์เลื่อนสมณศักดิ์พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์   อติสกฺโข) ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

         

 

 

 

  
   ขอขอบคุณ ข้อมูลโดย :: โอเล่  กุยบุรี ,จั๊ม มหาปราบ ,อู๊ด วัดประดู่ ,โสรฬ มงคล
                                              ยิ้ม อยู่เย็น ,แดง แม่กลอง ,อนันต์ ศาลายา และ
จ่าติ ทหารช่าง

 
      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " พระเกจิ.com "  ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของพระเกจิยอดนิยม ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนข้อมูลวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูล....