เหรียญ " พระพรหมประสิทธิ์ "
   วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างฯ
   รูปแบบพระพรหมประสิทธิ์
   พิธีปฏิการะพระคุณครู และหล่อ
     หลอมชนวนมวลสารต่าง ๆ  
   พิธีพุทธาภิเษกเหรียญฯ (เสาร์ 5 )
   ชนวนมวลสารต่าง ๆ  
   VDO สื่อประชาสัมพันธ์ฯ
   ตรวจสอบรายชื่อศูนย์เปิดจองฯ
   เว็บไซต์ วัดประดู่พระอารามหลวง
   วัตถุมงคลวัดประดู่ พระอารามหลวง
   ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                              พิธีหล่อชนวน เหรียญพระพรหมประสิทธิ์  รุ่น 1 ที่ระฤกษ์เลื่อนสมณศักดิ์พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์   อติสกฺโข) ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกำหนดการ พิธีดังนี้.-
                              - เวลา 10.00 น.  พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
                              - เวลา 11.00 น.  ถวายภัตราหารเพล พระสงฆ์ทั้งหมดวัด
                              - เวลา 11.19 น.  พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
                              - เวลา 12.59 น.  ประกอบพิธีหล่อชนวน เหรียญพระพรหมประสิทธิ์  รุ่น 1
                              - เวลา 15.00 น.  พิธีปฏิการะพระคุณครู
                              - เวลา 18.00 น.  เป็นต้นไป พบกับมหกรรมการแสดงบนเวที ของคณะศิลปินนักร้อง ศิลปินตลก ศิลปินดารามากมาย

 

            

            

            

            

เวลา 10.00 น.  พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์  , เวลา 11.00 น.  ถวายภัตราหารเพล พระสงฆ์ทั้งหมดวัด


            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และประกอบพิธีหล่อชนวน เหรียญพระพรหมประสิทธิ์  รุ่น 1


            

เวลา 15.00 น.  ศิษยานุศิษย์ และคณะศิลปินตลก กระทำพิธีปฏิการะพระคุณครู ณ ศาลามหาปราบ


            

            

เวลา 18.00 น.  เป็นต้นไป พบกับมหกรรมการแสดงบนเวที ของคณะศิลปินนักร้อง ศิลปินตลก ศิลปินดารามากมาย

 

 

 

 

 

 

 

  
   ขอขอบคุณ ข้อมูลโดย :: โอเล่  กุยบุรี ,จั๊ม มหาปราบ ,อู๊ด วัดประดู่ ,โสรฬ มงคล
                                              ยิ้ม อยู่เย็น ,แดง แม่กลอง ,อนันต์ ศาลายา และ
จ่าติ ทหารช่าง

 
      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " พระเกจิ.com "  ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของพระเกจิยอดนิยม ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนข้อมูลวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูล....