เหรียญ " พระพรหมประสิทธิ์ "
   วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างฯ
   รูปแบบพระพรหมประสิทธิ์
   พิธีปฏิการะพระคุณครู และหล่อ
     หลอมชนวนมวลสารต่าง ๆ  
   พิธีพุทธาภิเษกเหรียญฯ (เสาร์ 5 )
   ชนวนมวลสารต่าง ๆ  
   VDO สื่อประชาสัมพันธ์ฯ
   ตรวจสอบรายชื่อศูนย์เปิดจองฯ
   เว็บไซต์ วัดประดู่พระอารามหลวง
   วัตถุมงคลวัดประดู่ พระอารามหลวง
   ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

                     เนื่องด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ จต.วัดประดู่/จล.วัดประดู่ มีความประสงค์จะอุปถัมป์ และสนับสนุนสมาคมตลก แห่งประเทศไทย ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ตั้งของสมาคมฯ จึงได้อนุญาตให้จัดสร้างเหรียญพรหมประสิทธิ์ เพื่อนำจตุปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้าง อาคารที่ตั้งของสมาคมฯ ให้แล้วเสร็จ อีกทั้งนำปัจจัยส่วนหนึ่งไปบริจาคเป็นสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ให้สมเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ จต.วัดประดู่/จล.วัดประดู่ ดังกล่าวข้างตัน 

                     รูปแบบเหรียญ " พระพรหมประสิทธิ์ รุ่น 1 "  ด้านหน้า/หลัง ขนาด 2.62 ซม. x 3.5 ซม.

ภาพขยาย....
ภาพขยาย....
ภาพขยาย....
แบบเหรียญด้านหน้า
แบบพระพรหมประสิทธิ์
แบบเหรียญด้านหลัง


                     ในการดำเนินการจัดสร้างครั้งนี้ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้
                     1.มอบหมายให้ นายศรสุทธา   กลั่นมาลี (ถั่วเระ  เชิญยิ้ม) นายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการดำเนินการจัดสร้าง
                     2.มอบหมายให้ ดาบตำรวจอัศวนนท์    อัครวัฒน์เดโช เป็นประธานควบคุมดูแลการจัดสร้าง
                     3.มอบหมายให้ นายอรรตภูมิ   สร้อยทอง เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการจัดสร้าง
                     4.มอบหมายให้ นางสาวมาลี   นิลศิลป์ เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการจัดสร้าง
                     5.มอบหมายให้ พระครูปลัดวิมลวัฒน์ เลข.จต./ผจล.วัดประดู่ เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการจัดสร้าง

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

                     ในการจัดสร้าวัตถุมงคลนี้นั้น มีเป้าหมายในการดำเนินการจัดหาทุน เป็นจำนวนเงิน 40,000,000.-บาท(สี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้.-
                     1.จัดหาทุนในการจัดสร้างอาคารของสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย โดยใช้งบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 25,000,000.-บาท
                     2.จัดหาทุนในการซื้อที่ดินถวายวัดประดู่ พระอารามหลวง ถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์ โดยใช้งบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 8,000,000.-บาท
                     3.จัดหาทุนร่วมสมทบทุนสร้างอาคารหอประชุมโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี เป็นจำนวนเงิน 2,000,000.-บาท
                     4.จัดหาทุนในการสนับสนุนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.-บาท
                     5.จัดหาทุนร่วมสมทบทุนสร้างเสนาสนะวัดช่องลม ต.ไผ่กองทุน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็นจำนวนเงิน 2,000,000.-บาท
                     6.จัดหาทุนในการบริหารสำนักงานกองงานสำนักงานของวัดประดู่ พระอารามหลวง เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.-บาท

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

การประชุมดำเนินการจัดสร้างเหรียญพระพรหมประสิทธิ์ รุ่น 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค.60 ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง


 

 

 

  
   ขอขอบคุณ ข้อมูลโดย :: โอเล่  กุยบุรี ,จั๊ม มหาปราบ ,อู๊ด วัดประดู่ ,โสรฬ มงคล
                                              ยิ้ม อยู่เย็น ,แดง แม่กลอง ,อนันต์ ศาลายา และ
จ่าติ ทหารช่าง

 
      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " พระเกจิ.com "  ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของพระเกจิยอดนิยม ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนข้อมูลวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูล....