เหรียญ " พระพรหมประสิทธิ์ "
   วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างฯ
   รูปแบบพระพรหมประสิทธิ์
   พิธีปฏิการะพระคุณครู และหล่อ
     หลอมชนวนมวลสารต่าง ๆ  
   พิธีพุทธาภิเษกเหรียญฯ (เสาร์ 5 )
   ชนวนมวลสารต่าง ๆ  
   VDO สื่อประชาสัมพันธ์ฯ
   ตรวจสอบรายชื่อศูนย์เปิดจองฯ
   เว็บไซต์ วัดประดู่พระอารามหลวง
   วัตถุมงคลวัดประดู่ พระอารามหลวง
   ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              กำหนดการงานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพรหมประสิทธิ์ รุ่น 1   ณ ศาลามหาปราบ วัดประดู่พระอารามหลวง ดังนี้.-
                              วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560
                              - เวลา 15.19 น.  พระคณาจารย์จำนวน 20 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวนารามราชวรมหาวิหาร
                                                        สวดคาถาพุทธาภิเษก
                              - เวลา 22.00 น.  พระสงฆ์วัดประดู่พระอารามหลวง เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักรกัปปวัฒนสูตร
                                                        อิติปิโส 108 จบ - สวดคาถาชินบัญชรจนถึงเวลารุ่งเช้าของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560
                              วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 (เสาร์ 5)
                              - เวลา 09.59 น.  ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยอาจารย์ลักษณ์  เรขานิเทศ
                              - เวลา 17.19 น.  พระคณาจารย์จำนวน 17 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต โดยมีพระพิธีธรรมจากมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ราชวรมหาวิหาร
                                                        สวดคาถาพุทธาภิเษก   หลังจากเสร็จพิธีแล้ว ชมการแสดงบนเวทีจากศิลปินตลก ศิลปินดารา และศิลปินนักร้องมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   ขอขอบคุณ ข้อมูลโดย :: โอเล่  กุยบุรี ,จั๊ม มหาปราบ ,อู๊ด วัดประดู่ ,โสรฬ มงคล
                                              ยิ้ม อยู่เย็น ,แดง แม่กลอง ,อนันต์ ศาลายา และ
จ่าติ ทหารช่าง

 
      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " พระเกจิ.com "  ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของพระเกจิยอดนิยม ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนข้อมูลวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูล....