เหรียญ " พระพรหมประสิทธิ์ "
   วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างฯ
   รูปแบบพระพรหมประสิทธิ์
   พิธีปฏิการะพระคุณครู และหล่อ
     หลอมชนวนมวลสารต่าง ๆ  
   พิธีพุทธาภิเษกเหรียญฯ (เสาร์ 5 )
   ชนวนมวลสารต่าง ๆ  
   VDO สื่อประชาสัมพันธ์ฯ
   ตรวจสอบรายชื่อศูนย์เปิดจองฯ
   เว็บไซต์ วัดประดู่พระอารามหลวง
   วัตถุมงคลวัดประดู่ พระอารามหลวง
   ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพขยาย....      ภาพขยาย....      ภาพขยาย....

ภาพบรรยากาศในการเปิดจองเหรียญพระพรหมประสิทธิ์ รุ่น 1 และจับฉลากรางวัลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

 

ลำดับหมายเลข
รายชื่อจับฉลากผู้ที่ได้รับรางวัลในวันเปิดจอง 5 ก.พ.60
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
หมายเหตุ
40
  วุฒพงษ์   สุขเลิศ
091 - 7341759
เนื้อนาก
39
   บุศรินทร์   ทั่งสมบูรณ์
086 - 3037181
เนื้อนาก
14
  ประยุทธ   เดชศิริ
081 - 7321851
เนื้อเงินลงยาแดง
99
  สมบัติ   สุนทรมัจฉะ
086 - 5619931
เนื้อเงินลงยาแดง
223
  สุชาติ   ลีระกุล
092 - 4594145
เนื้อเงินลงยาแดง
74
  จรูญ   ธนาเจริญศรี
085 - 5717688
เนื้อเงินลงยาแดง
41
  พิเชษฐพงศ์   นิวรวรรณ์
088 - 2215161
เนื้อเงินลงยาแดง
104
  พระสมุห์ฉลวย   ทีฆายุโก
085 - 7031098
เนื้อเงินลงยาแดง
125
  วชิระ   สวัสดิรักษา
083 - 3151299
เนื้อเงินลงยาแดง
96
  วัชรพงษ์   ถาวรคุณาวัฒน์
099 - 8595933
เนื้อเงินลงยาแดง
71
  ไชยวัฒน์   ทินภัทรวรินทร
083 - 8450948
เนื้อเงินลงยาแดง
50
  สมพร   เกิดทรัพย์
085 - 1878095
เนื้อเงินลงยาแดง
12
  ศักดิ์ชัย   สมุทรสิทธิชัย
086 - 7767739
เนื้อเงิน
199
  ทิพย์รัตน์   แซ่ตั้ง
086 - 1680789
เนื้อเงิน
172
  ณัชพล   อนุสรณ์สกุล
081 - 9165803
เนื้อเงิน
168
  นลินรัตน์   สนธิรักษ์
093 - 2929994
เนื้อเงิน
180
  วราวุฒิ   สงวนสมบัติ
084 - 1341902
เนื้อเงิน
154
  สุธา   สุขสัย
098 - 2626163
เนื้อเงิน
158
  อรรถพล   พุ่มระชัฏ
081 - 7338179
เนื้อเงิน
77
  ชิต   เจริญเสรีชัย
081 - 8213944
เนื้อเงิน
224
  พิชัย   เหล่าสิริรัตน์
096 - 5544963
เนื้อเงิน
66
  สุทธิศักดิ์   รอดชิน
089 - 7931932
เนื้อเงิน
198
  กาญจนา   รอดสะอาด
089 - 4464104
เนื้อเงิน
16
  พรเทพ   แซ่อื้อ
087 - 9972142
เนื้อเงิน
75
  ชลอพงษ์   ทองมินทร์
089 - 5473684
เนื้อเงิน
94
  เบ้   ดำเนิน
086 - 6668983
เนื้อเงิน
225
  แบงค์   วัดประดู่
089 - 5512512
เนื้อเงิน
164
  วริษฐา   อังศิริจินดา
092 - 0890550
เนื้อเงิน
159
  เสกสิทธิ์   อนุรักษ์สินทวี
099 - 4252456
เนื้อเงิน
230
  ดวงดี   สุดยอด
089 - 1590224
เนื้อเงิน
205
  พระวินัย   ทินยโส
065 - 1615331
เนื้อเงิน
108
  กฤษณะ   ขุนศรี
088 - 4924436
เนื้อเงิน

  
  หมายเหตุ...
       *** เปิดจองบูชาวันแรก ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.19 น. ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง(ศาลามหาปราบ) และศูนย์จองชั้นนำทั่วประเทศ
พร้อมกัน
             - เวลา 08.30 น.เริ่มแจกบัตรคิว             - เวลา 09.19 น. เริ่มเปิดจอง
             - โดยท่านที่เดินทางมาจองที่วัดในวันที่ 5 ก.พ.60 (1,000 คิวแรก) มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่จับแจกเหรียญนาค 2 รางวัล , เหรียญเงินลงยา 10 เหรียญ และ
เหรียญเงิน 20 เหรียญ. ถือเป็นรางวัลน้ำใจแก่ผู้สละเวลามาจองในครั้งนี้ถึงวัดประดู่ พระอารามหลวง
       *** พิธีมหาพุทธาภิเษก วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 และวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 อ่านโองการบวงสรวงพิธีมหาพุทธาภิเษกโดย อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศน์
       *** เหรียญทุกเนื้อ หมายเลข 55 และหมายเลขสุดท้าย ถวายไว้ให้วัดประดู่ พระอารามหลวง

 

 

 

 

  
   ขอขอบคุณ ข้อมูลโดย :: โอเล่  กุยบุรี ,จั๊ม มหาปราบ ,อู๊ด วัดประดู่ ,โสรฬ มงคล
                                              ยิ้ม อยู่เย็น ,แดง แม่กลอง ,อนันต์ ศาลายา และ
จ่าติ ทหารช่าง

 
      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " พระเกจิ.com "  ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของพระเกจิยอดนิยม ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนข้อมูลวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูล....